O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Rozpoczęła się wysyłka PIT-ów

Rozpoczęła się wysyłka PIT-ów. Deklarację podatkową za ubiegły rok otrzymają m.in. emeryci, renciści oraz osoby, które w 2022 pobierały zasiłki lub inne opodatkowane świadczenia z ZUS.

Do końca lutego trwa wysyłka PIT-ów. Emeryci, renciści oraz osoby, które w 2022 pobierały zasiłki czy inne opodatkowane świadczenia z ZUS otrzymają formularze PIT 40A, PIT 11A lub PIT-11 za 2022 rok.

Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim przypomina:

Tak jak w ubiegłym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Osoby, którym przysługuje zwrot podatku z emerytury, renty lub innego świadczenia otrzymają z ZUS PIT 11A, a nadpłatę wypłaci im urząd skarbowy. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać deklaracji za 2022 rok PIT-37 lub PIT-36

– PIT-40A otrzymają m.in. emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę lub wyniesie ona zero złotych. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

– PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11A otrzymają także osoby, które mają nadpłatę podatku. Deklaracje te otrzymają również wszyscy, którzy nie pobierali świadczeń do końca roku podatkowego jak również ci, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

– PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu, lub ugody.

Warto podkreślić, że każdy emeryt i rencista może także wesprzeć wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, przekazując 1,5 proc. podatku na jej rzecz.

Źródło: ZUS