Radom i okolice Wiadomości

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Programu Rozwoju Terenów Zieleni

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni. Jej celem jest zaznajomienie mieszkańców Radomia z założeniami programu oraz zebranie opinii i uwag. 

Prace nad założeniami programu rozpoczęły się już w 2020 r. Toczyły się przy udziale mieszkańców, którzy na prośbę Urzędu Miejskiego zgłaszali pomysły na zagospodarowanie terenów zielonych oraz wskazywali nowe miejsca, które mogłyby być wykorzystanie jako tereny zieleni urządzonej. Projekt planu uwzględnia między innymi zwiększenie ilości terenów zieleni i ich dostępności, poprawę jakości i trwałości istniejących aranżacji zieleni urządzonej, poprawę estetyki miasta, zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych oraz niekorzystnych czynników, w tym hałasu, zanieczyszczeń czy wysp ciepła, a także zwiększanie retencji poprzez elementy błękitno-zielonej infrastruktury. Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości powietrza, a w konsekwencji – warunków życia w mieście. Kolejnym ważnym działaniem, które zostało uwzględnione w projekcie programu jest dbanie o bioróżnorodność poprzez przywracanie elementów dzikiej przyrody oraz aktywnych ekologicznie miejsc. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta, zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie działające na rzecz ochrony przyrody i jej rozwoju w mieście.

– Zachęcam do udziału w konsultacjach. Mamy świadomość jak ważne są dla mieszkańców tereny zielone. Z drugiej strony są też potrzeby dotyczące np. budowy bloków czy tworzenia stref przemysłowych. Zależy nam, aby to wszystko było realizowane w sposób zrównoważony i pełnych zieleni, przyjaznych miejsc dla mieszkańców przybywało – wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik.

Konsultacje społeczne potrwają do 26 grudnia 2022 r.  W trakcie konsultacji planowane jest również na otwarte spotkanie. Odbędzie się ono 15 grudnia, w godzinach od 17.00 do 19.00, w Kamienicy Deskurów.Uwagi do projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni można zgłaszać na formularzu, zarówno drogą mailową na adres [email protected], jak również w punktach konsultacyjnych:

  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19),
  • Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Źródło informacji: radom.pl