Rusza program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich

  • Jakie projekty mogą zostać dofinansowane?

Projekty dot. profilaktyki zdrowia kobiet na wsi.

 

  • Kto może wziąć udział w programie grantowym?

Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

 

  • Do kiedy będzie można zrealizować projekt?

Do dnia 16 marca 2023 r.

 

  • Gdzie złożyć wniosek?

Na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator (do 15.09.2022, do godz. 23:59).

 

  • Gdzie i kiedy zostaną ogłoszone zwycięskie projekty?

Na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook do dnia 15 października 2022 r.

 

  • Jedno KGW może złożyć tylko jeden wniosek!

 

Organizatorzy serdecznie zachęcają wszystkich Państwa do zaangażowania się w program grantowy „KGW – krzepkie i zdrowe” (edycja II).

 

Wspólnie zadbajmy o zdrowie!

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Programu znajdują się na stronie: https://www.pomaganie-krzepi.pl/1418,aktualnosci?tresc=14334

Źródło informacji i foto: Krajowa Grupa Spożywcza