Radom i okolice

Samorząd Mazowsza zrealizuje program wsparcia spółek wodnych

Samorząd Mazowsza zrealizuje program wsparcia spółek wodnych na terenie subregionu radomskiego. Przedsięwzięcie pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych prac z zakresu udrożniania rowów melioracyjnych. 

Nasze wsparcie to impuls do rozwoju i realizowania bardzo potrzebnych inwestycji, na które w budżetach samorządów czy organizacji takich jak spółki wodne po prostu brakuje pieniędzy. Mazowsze dla melioracji to program którego efekty odczujemy wszyscy. Bo dobrze zakonserwowane urządzenia melioracyjne, to mniejsze prawdopodobieństwo suszy czy podtopień, a tym samym szansa dla rolników na dobre plony

– podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W ramach naboru wpłynęło 166 wniosków na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Finalnie wsparcie samorządu Mazowsza trafi do 61 spółek wodnych z regionu, które otrzymają w sumie ponad 4 mln zł. 

Źródło informacji i foto: Samorząd Województwa Mazowieckiego