O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Święcenia diakonatu w radomskiej katedrze

Święcenia diakonatu odbyły się w sobotę 18 maja w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. Otrzymało je trzech kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Uroczystości przewodniczył bp Piotr Turzyński.  

Święcenia diakonatu miały miejsce w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Przyjęli je:

– Adrian Czajkowski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

– Radosław Rojek z parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Radomiu

– Kamil Stachuczy z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynkach

Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński. W homilii mówił m.in. o posłuszeństwie Apostołów, nawiązując do czytanego w tym dniu fragmentu z 21 rozdz. Ewangelii wg. św. Jana.

– Najpierw posłuchali słów Jezusa Chrystusa przekazanych przez Marię Magdalenę: wracają do Galilei, do miejsca gdzie rodziło się ich powołanie. A potem drugi raz: na polecenie Jezusa zarzucają sieć. To posłuszeństwo przynosi owoce: wyciągają sieć pełną ryb, otworzyły się im oczy i poznali, że to Chrystus. Za chwilę trzej nasi bracia będą ślubować posłuszeństwo Kościołowi – to jest posłuszeństwo Chrystusowi. Chodzi o to by zostawić to swoje własne „ja”, swoje własne plany. Aby nie być egoistą, ale służyć planom Boga, planom Miłości, zbawienia wszystkich ludzi. Modlimy się za naszych braci, aby to ślubowanie posłuszeństwa zawsze zostało w ich życiu wypełnione i by oglądali owoce tego oddania się siebie na służbę Kościołowi.

bp Piotr Turzyński

Podkreślił, że najważniejszym zadaniem kapłańskim jest pójście za Chrystusem.

– A najważniejsza rzecz jaka jest w pójściu za Jezusem to jest miłość. Trzy razy Jezus pyta Piotra „czy miłujesz mnie”. Drodzy bracia, za chwilę diakoni, pójść za panem Jezusem to przede wszystkim kochać Go cały sercem, umieć Go rozpoznać gdzie jest: w Najświętszej Eucharystii, we wspólnocie Kościoła, w Słowie Bożym, w sakramentach świętych, ale również w duszy każdego człowieka. Pielęgnujcie miłość do Chrystusa. To jest najważniejsza rzecz i to jest owocność waszej służby. Najważniejszym naszym dziełem to być świadkiem Chrystusa.

bp Piotr Turzyński

W czasie liturgii święceń diakonatu najpierw zaprezentowano kandydatów do święceń. Następnie kandydaci złożyli deklaracje zawierającą wyrażenie woli przystąpienia do święceń diakonatu oraz przyrzekli m.in. życie w celibacie, odmawianie Liturgii Godzin oraz posłuszeństwo Pasterzowi Diecezji. Obrzęd ten został zakończony „Litanią do wszystkich świętych”. Po tym, każdy z kandydatów poprzez gest nałożenia rąk na głowę otrzymał od biskupa święcenia diakonatu. Następnie biskup odmówił modlitwę konsekracyjną. Na zakończenie liturgii święceń, alumni nałożyli liturgiczny strój diakona, składający się ze stuły przełożonej na skos przez lewe ramię i dalmatyki. Nastąpiło także powierzenie Ewangeliarza i pocałunek pokoju.

W imieniu nowych diakonów słowa podziękowania wyraził dk. Kamil Stachuczy:

– „O Piękności Niestworzona, kto Ciebie raz poznał, ten nic innego pokochać nie może.” My poznaliśmy i zawierzyliśmy tej Miłości, której na imię Jezus. Szczególnym tego wyrazem jest przeżywane przez nas włączenie poprzez sakrament święceń do stanu duchownego. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten ogromny i niezasłużony dar powołania i za obfitość łask jakimi nas obdarzał przez lata formacji seminaryjnej.

dk. Kamil Stachuczy

Na zakończenie Mszy, tuż przed błogosławieństwem, Bp Turzyński podziękował za wkład w formację przyszłych kapłanów, księżom profesorom i proboszczom. Złożył też życzenia nowo wyświęconym diakonom.

– Niech ta przyjaźń z Chrystusem i służba Jemu w Kościele będzie dla was źródłem radości, siły. Bądźcie znakiem nadziei, świadkami nadziei dla tych wobec których pan Bóg was postawi. Niech Matka Boska wami się opiekuje.

życzył bp Piotr Turzyński

Diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń. Diakoni usługują biskupom lub kapłanom w celebracjach liturgicznych, rozdzielają wiernym Komunię św., czytają Ewangelię, podają intencje modlitwy powszechnej, niekiedy mogą głosić Słowo Boże. Poza tym udzielają chrztów, błogosławią wiernych Najświętszym Sakramentem, błogosławią małżeństwa na mocy zlecenia biskupa lub proboszcza, sprawują pogrzeb i inne sakramentalia a także prowadzą nabożeństwa. W imieniu biskupa pełnią również dzieła miłosierdzia.  

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: radom.gosc.pl