Radom i okolice

Uczczono 120. rocznicę urodzin mjra Henryka ,,Hubala” Dobrzańskiego

 

Uroczystość odbyła się z inicjatywy Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka „Hubala” Dobrzańskiego.Gości powitała dyrektor szkoły, Beata Jasek.

– My nauczyciele, pracownicy, uczniowie szkoły im. „Hubala” odnosimy się z wielkim szacunkiem do naszego patrona. Wartości, którymi kierował się w swoim życiu, są dla nas bardzo ważne i mają ogromny wpływa na naszą pracę i wychowanie młodego pokolenia. Organizowane przez nas uroczystości o charakterze ogólnopolskim wpisały się już w kalendarze wielu instytucji, w tych działaniach wpierają nas leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Radomia, żołnierze ze Światowego Związku Armii Krajowej, straż graniczna, służba więzienna, policja i Radomska Delegatura IPN, członkowie Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowej ONZ, szkoły drużyny harcerskie i wszyscy miłośnicy mjra „Hubala”. Wspólnie tworzymy „hubalową” rodzinę. Spotykamy się w grudniu na „hubalowej” wigilii, spotykamy się przy symbolicznym grobie „Hubala” i jesteśmy tu na dzisiejszej uroczystości. Pamięć o bohaterze, jakim jest „Hubal”musi być kultywowana i przekazywana kolejnym pokoleniom – podkreślała dyrektor.

Głos zabrali także kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Krzysztof Szewczyk oraz Wicestarosta Opoczyński Marcin Baranowski.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste nadanie orderu przyznanego szkole przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Wręczenia dokonał prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ppłk Leon Etwert.

– Za mało wiemy o ,,Hubalu”. Musimy wrócić do jego młodzieńczych latach, kiedy był strzelcem, legionistą, olimpijczykiem. Tego się nie pokazuje. Ponadto mało szkół w Polsce po ‘45 roku odważyło się nadać nazwę szkole im. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”. Jedyna taka szkoła była w Radomiu – mówił ppłk Leon Etwert.

Na koniec znany radomski Przemysław Bednarczyk przybliżył zgromadzonym losy mjra „Hubala”, a zespół Lustro przypomniał klimat tamtych czasów, prezentując utwory z płyty „Gloria Victis”.

Uroczystość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie ze Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Hubala” w Radomiu.

 

Małgorzata Stasiak