Publicystyka Religia Światełko wiary Wyróżnione

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest w Kościele katolickim 1 listopada. W tym dniu wspominamy tych wszystkich, którzy weszli do niebieskiej chwały i zostali przez Kościół wyniesieni na ołtarze, oraz wszystkich zmarłych wiernych, którzy prowadzili życie naznaczone świętością.

Dla wiernych Kościoła Chrystusowego bardzo pożyteczne jest zwracanie się do świętych Pańskich z prośbą o wstawiennictwo u Boga. Niektórzy mogą sobie zadawać pytanie, dlaczego właściwie mamy się uciekać do orędownictwa świętych? Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu, zwanego Doktorem Anielskim. Uważa on, że za pośrednictwem świętych otrzymujemy łaski potrzebne do zbawienia. W wielu swoich pismach, zwłaszcza w księdze Sentencjipodkreśla:

Istnieje boski porządek wśród stworzeń (…), aby to, co znajduje się najdalej od Boga, zostało z powrotem do Niego przyprowadzone. Ponieważ święci znajdujący się w niebie są bardzo blisko Boga, porządek Bożego prawa domaga się, abyśmy jako pielgrzymi w ciele i dalecy od Pana, przez wstawiennictwo świętych powrócili do Niego. A to staje się dzięki Bożej dobroci, która przez nich rozlewa na nas obficie swą łaskę. Nasz powrót do Boga jest procesem będącym odpowiedzią na okazaną nam przez Niego dobroć. Dobrodziejstwa Jego dobroci spływają na nas za pośrednictwem świętych, dlatego koniecznym jest, aby ten powrót dokonał się poprzez ich interwencję. Dlatego zostali oni ustanowieni orędownikami i pośrednikami u Boga, ilekroć prosimy ich o to.

Kształtowanie się uroczystości Wszystkich Świętych

W początkach chrześcijaństwa z obawy przed bałwochwalstwem, cześć oddawano tylko i wyłącznie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Nie czczono żadnych ludzi, ani aniołów. Pierwszą osobą, która stała się przedmiotem kultu, była Najświętsza Maryja Panna. Ku czci Matki Syna Bożego wznoszono kościoły, ustanawiano święta, układano modlitwy i pieśni. Potem rozpoczęto kult do św. Michała Archanioła.

Prywatny kult świętych męczenników zrodził się w I w. wraz z krwawymi prześladowaniami chrześcijan. Dzień ich śmierci był uznawany za dzień narodzin dla nieba. Powszechny kult męczenników rozpoczął się w V w.

Pierwszym budynkiem poświęconym Matce Bożej i świętym męczennikom był Panteon. Ta rzymska świątynia pogańska, została przeznaczona na miejsce kultu dla chrześcijan 13 maja 608 r. przez papieża Bonifacego IV.  W VIII w. papież Grzegorz III udostępnił w kościele św. Piotra kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym.

Po raz pierwszy święto Wszystkich Świętych zaczęto obchodzić w połowie VIII w., w Anglii. Świętowano je dnia 1 listopada. Poprzedzone było wigilią, a od XV w. posiadało też oktawę. Niestety zarówno wigilię, jak i oktawę usunięto w wyniku reform Soboru Watykańskiego II.

Osobne święto ku czci Wszystkich Świętych ustanowił w 935 r. papież Jan XI i wyznaczył jego obchodzenie na dzień 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych ma przede wszystkim przypomnieć tych świętych, którzy nie mają w roku liturgicznym swoich osobnych wspomnień.

W ciągu wieków w Kościele przybywało świętych. Ku ich czci budowano świątynie, ołtarze. Układano modlitwy i pieśni religijne, oraz teksty liturgiczne do Mszy św. i Liturgii Godzin. Zaczęto ich też uwieczniać na obrazach, posągach.

Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. Na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, a wśród nich uprzywilejowane miejsce zajmują Święci Piotr i Paweł.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest wyrazem wiary Kościoła Katolickiego w obcowanie świętych. Ma na celu przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości.

Źródła: „Stając przed Bogiem” – św. Alfons Maria de Liguori   /  niedziela.pl

Foto: pl.wikipedia.org