Radom i okolice Społeczeństwo

Zabierz głos w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Zabierz głos w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Trwają konsultacje.

Trwają konsultacje w sprawie aktualizacji zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one procedur określonych w Uchwale nr XCI/890/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia.

Konsultacje potrwają do 8 listopada, a udział w nich można wziąć wypełniając anonimową ankietę. Są również zbieranie pisemne uwag i opinie od mieszkańców reprezentujących środowiska branżowe i organizacje pozarządowe. Ankiety i uwagi można przesyłać na adres [email protected].

Można je składać także w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Wzór ankiety jest dostępny w załączniku TUTAJ.