O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Zamknięcie wiaduktu. Jak będą kursować autobusy?

nowe autobusy wyjechały na ulice Radomia

Zamknięcie wiaduktu na ul. Żeromskiego. Jak będą kursować autobusy i jakie utrudnienia czekają kierowców?

Dotychczasowy wiadukt drogowy nad torami kolejowymi zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstaną dwie nowe, równoległe przeprawy (każda z nich z dwoma pasami ruchu i jednym buspasem w danym kierunku). Pod wiaduktami powstanie nowy przystanek kolejowy Radom Wschodni. Inwestycja wymaga wprowadzenia szeregu zmian w ruchu.

Tak będzie wyglądał nowy wiadukt na ulicy Żeromskiego

Poniżej przedstawiamy zakres zmian w ruchu na poszczególnych ulicach (kolejność alfabetyczna).

Ulica Kaszubska
– likwidacja dotychczasowego kontrapasa tylko dla rowerzystów na odcinku od Lubelskiej do Odrodzenia;
– wyznaczenie na tym samym odcinku pasa tylko dla autobusów (z dopuszczeniem ruchu rowerzystów).

Ulica Katowicka
– wprowadzenie łamanego pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze Szklaną (w relacji północno-zachodniej).

Ulica Lubelska
– zamknięcie przejścia oraz przejazdu przez wiadukt nad torami kolejowymi do Żeromskiego (od Kaszubskiej);
– pozostawienie możliwości dojazdu od strony wschodniej do łącznika obok myjni przy wiadukcie i z powrotem;
– wprowadzenie łamanego pierwszeństwa na skrzyżowaniu z Kaszubską (w relacji południowo-wschodniej).

Ulica Metalowa
– zamknięcie przejścia i przejazdu pod wiaduktem (od skrzyżowania z Okrzei do odnogi do rampy kolejowej);
– wprowadzenie ruchu dwukierunkowego dla wszystkich pojazdów (w tym rowerów) od Okrzei do Odrodzenia.

Ulica Odrodzenia
– wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od Kaszubskiej do Średniej (z powrotem dojazd przez Żurawią);
– wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po obu stronach odcinka od alei Wojska Polskiego do Średniej.

Ulica Olszewskiego
– zamknięcie odcinka od Słowackiego (pozostawienie możliwości wjazdu i zjazdu z wiaduktu) do ronda Zapały.

Ulica Sienna
– zamknięcie przejścia i przejazdu pod wiaduktem (od bocznej jezdni Żeromskiego do bloku Żeromskiego 119).

Ulica Szklana
– zamknięcie przejścia i przejazdu pod wiaduktem (od ronda Zapały do wjazdu na teren dawnej huty szkła Żar);
– wprowadzenie łamanego pierwszeństwa na skrzyżowaniu z Katowicką (w relacji północno-zachodniej).

Ulica Średnia
– zamknięcie dla ruchu odcinka wzdłuż wiaduktu (od Lubelskiej do zakrętu w okolicach posesji przy Średniej 80);
– wprowadzenie ruchu dwukierunkowego od zakrętu w okolicach posesji przy Średniej 80 do Puławskiej.

Ulica Zbrowskiego
– wprowadzenie łamanego pierwszeństwa na skrzyżowaniu z Żeromskiego (w relacji północno-zachodniej);
– zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Żeromskiego i jej jezdnią boczną (wzdłuż wiaduktu);
– przeznaczenie prawego pasa od Żeromskiego do byłego przedszkola tylko dla autobusów i rowerzystów;
– zastąpienie pasa do skrętu w lewo od byłego przedszkola do Żeromskiego pasem w przeciwnym kierunku.

Ulica Żeromskiego
– zamknięcie przejścia oraz przejazdu przez wiadukt nad torami kolejowymi do Lubelskiej (od Zbrowskiego);
– przeznaczenie prawego pasa od Nowogrodzkiej do Czachowskiego dla pojazdów skręcających w prawo;
– umożliwienie jazdy z tego pasa prosto przez skrzyżowanie wyłącznie dla autobusów i rowerzystów;
– przeznaczenie prawego pasa od Czachowskiego do Zbrowskiego tylko dla autobusów i rowerzystów;
– wprowadzenie łamanego pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze Zbrowskiego (w relacji północno-zachodniej);
– zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ze Zbrowskiego i jezdnią boczną (wzdłuż wiaduktu);
– zamknięcie bocznej jezdni (wzdłuż wiaduktu) od połowy długości bloku Żeromskiego 118 do ronda Zapały;
– wyznaczenie tymczasowej drogi równoległej do powyższego odcinka, zapewniającej dojazd do ciągu garaży.

Wyznaczone będą jednocześnie oznakowane objazdy, przebiegające niżej wymienionymi ulicami.

Od ulicy Zbrowskiego: Żeromskiego, 25 Czerwca, Słowackiego, Górna, Kaszubska, Lubelska.
Od ulicy 25 Czerwca (z obu kierunków): 25 Czerwca, Słowackiego, Górna, Kaszubska, Lubelska.
Od ulicy Beliny-Prażmowskiego: Olszewskiego, Słowackiego, Górna, Kaszubska, Lubelska.
Od ulicy Lubelskiej: Kochanowskiego, Kalińska, Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego.
Od placu Matki Bożej Fatimskiej: Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego.
Od Lotniska Warszawa-Radom: aleja Wojska Polskiego, Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego.
Od ronda Popiełuszki (objazd I): aleja Wojska Polskiego, Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego.
Od ronda Popiełuszki (objazd II): Żółkiewskiego, Kozienicka, Struga, 25 Czerwca, Żeromskiego.

Na objazdach od strony wschodniej możliwy będzie też zjazd z wiaduktu na ulicy Słowackiego w ulicę Olszewskiego (dotyczy to szczególnie pojazdów kierujących się od strony Dzierzkowa lub Glinic w stronę Dworca Głównego PKP).

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic lub do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.

Źródło: MZDiK