O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Budżet Obywatelski Mazowsza. Ostatnie dni zgłoszeń

Budżet Obywatelski Mazowsza daje ogromną szansę na realizację projektów, które w sposób bezpośredni zmienią nasze otocznie. 

Wnioski w ramach 4. edycji można składać do 13 stycznia 2023. Budżet Obywatelski Mazowsza stanowi ogromną szansę na realizację rozmaitych pomysłów, których autorami są mieszkańcy regionu. To oni również zdecydują, jakie inwestycje otrzymają wsparcie finansowe. W puli na ten cel jest aż 25 mln zł.

Budżet Obywatelski Mazowsza. Rozpoczął się nabór projektów

Podobnie jak w poprzednich można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. „twarde” projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co jednak istotne budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek.

Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań „miękkich”, tj. np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty.

Od 12 maja do 7 czerwca 2023 potrwa głosowanie, podczas którego mieszkańcy województwa mazowieckiego zadecydują, jakie projekty zostaną ostatecznie zrealizowane.

Aby zgłosić projekt, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, opracować kosztorys oraz zebrać podpisy 50 mieszkańców województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oraz na stronie bom.mazovia.pl.

Źródło informacji i foto: mazovia.pl