Historia O tym się mówi Radom i okolice

83. rocznica zamordowania Romana Rytla na Firleju

Dziś, 16 maja 2023 roku przypada 83. rocznica zamordowania Romana Rytla, polskiego polityka i działacza narodowego.

Roman Rytel urodził się 28 lutego 1903 roku w Krzemieńcu, w rodzinie Antoniego i Teresy z Serbeckich. Jego ojciec był kapitanem piechoty. Już jako nastolatek zaangażował się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Do grudnia 1918 roku działał w VII Okręgu POW (Okręg Radomski POW). Za służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej otrzymał Krzyż Niepodległości.

W 1920 roku wstąpił ochotniczo do wojska, służył w 28. Pułku Artylerii Lekkiej. Wojsko opuścił w stopniu kaprala. Pod koniec lat 20. rozpoczął studia na Uniwersytecie Lubelskim. W 1932 roku uzyskał dyplom magistra prawa. Po skończonych studiach pracował jako aplikant w Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Radomiu, przygotowując się do egzaminu sędziowskiego, który zdał w 1937 r.

W latach 30 zaangażował się w działalność Stronnictwa Narodowego, które następnie opuścił, by zostać liderem radomskiego oddziału Narodowej Partii Robotniczej. Na krótko przed wybuchem wojny wszedł do władz centralnych ogólnopolskiego Komitetu Porozumienia Organizacji Narodowo-Radykalnych.

Po wybuchu II wojny światowej nadal przebywał w Radomiu. 30 marca 1940 r. został aresztowany przez niemiecką policję bezpieczeństwa w ramach tzw. Akcji AB, mającej na celu eksterminację polskich elit społeczno-politycznych i kulturalnych.

Dnia 16 maja 1940 r. zamordowano go na podradomskim miejscu masowych straceń – Firleju.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu

Postaw mi kawę na buycoffee.to