O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

9 lat temu bp Piotr Turzyński przyjął sakrę biskupią

9 lat temu ks. Biskup Piotr Turzyński przyjął sakrę biskupią. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. w katedrze radomskiej. Udzielił mu ich abp Celestino Migliore, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, który przewodniczył uroczystości. Bp Turzyński jest biskupem pomocniczym diecezji radomskiej i delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Bp Piotr Wojciech Turzyński urodził się w Radomiu, dnia 28 września 1964 r. jako syn Juliana i Heleny z domu Rzadkowskiej. Ma dwoje rodzeństwa. Był ochrzczony w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. Od najmłodszych lat służył jako ministrant w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na radomskich Borkach. Potem był ministrantem w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia a następnie w nowo powstałej parafii na Osiedlu Akademickim w kościele św. Królowej Jadwigi.  

Jest absolwentem IV LO im. T. Chałubińskiego. Uczył się klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Należał do Ruchu Światło-Życie, był tam animatorem. Od 1982 r. do 1988 r. studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i w Radomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 r. z rak bp. E. Materskiego, w radomskiej konkatedrze. Pierwszą parafią, gdzie posługiwał jako wikariusz był kościół pw. Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam prowadził młodzieżową grupę oazową, był duszpasterzem nauczycieli.

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał magisterium z teologii. Napisał pracę magisterską pt.: „Elementy antropologii filozoficznej ks. Józefa Tischnera” pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Kowalczyka.

Następnie podjął studia w Rzymie. Najpierw w latach 1989 – 1992 w Instytucie Patrystycznym Augustinianum, które ukończył licencjatem z teologii i nauk patrystycznych. Potem od 1992 r. do 1995 r. studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, otrzymując w 1996 r. doktorat z nauk teologicznych. W 2014 r. uzyskał habilitację na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

17 stycznia 2015 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula.

Świecenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce, Celestino Migliore. Obecni byli także abp metropolita częstochowski Wacław Depo oraz bp diecezji radomskiej Henryk Tomasik.

W 2015 r. został również delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, natomiast w 2022 r. delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W 2018 r. wszedł w skład Rady Stałej KEP.  W 2020 r. zasiadał w Komisji Nauki Wiary, a w 2021 r. w Radzie ds. Społecznych. W kurii diecezjalnej sprawuje urząd wikariusza generalnego.

Jego myślą przewodnią są słowa „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła).

Źródło: diecezja.radom.pl / pl.wikipedia.org

Foto: diecezja.radom.pl