Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Alkoholizm w Polsce to plaga. Ile piją radomianie?

Wódka, alkohol / fot. wikipedia commons

W Polsce miliony ludzi zmaga się z alkoholizmem. Ile piją radomianie? Policzyliśmy – dużo.

Z szacunkowych badań firmy badawczej Synergion wynika, że w ciągu dnia w Polsce sprzedawane jest 3 miliony małych butelek alkoholu. Z danych możemy również dowiedzieć się że 600 tys. Polaków sięga po „małpkę” dwa razy dziennie.

Problem nadużywania alkoholu dotyczy ponad 2,5 mln Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu.  Problem alkoholizmu w Polsce jest bardzo duży i zarazem bardzo niebezpieczny.

Skutki długotrwałego picia alkoholu są bardzo groźne, począwszy od depresji, zaburzeń lękowych, delirium czy schizofrenii, kończąc na śmierci. Skutki społeczne alkoholizmu również należą do dotkliwych, między innymi koszty ponoszone w związku z leczeniem osób uzależnionych, następstwami wypadków drogowych czy zaangażowaniem wymiaru sprawiedliwości pochłaniają rocznie ogromne sumy.

Jak czytamy na stronie stopuzaleznieniom.pl do szkód społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu zaliczyć można :

– Przedwczesną umieralność – wg szacunków WHO w 2016 roku w wyniku szkodliwego spożywania alkoholu na świecie zmarło blisko 3 mln osób (5,3% wszystkich zgonów) – 2,3 mln mężczyzn i 0,7 mln kobiet. Co więcej, nadużywanie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15-21 lat.
– Spadek wydajności pracy i niewłaściwe relacje z innymi pracownikami;
– Dysfunkcje w sferze rodziny – kłótnie z partnerem i przemoc w rodzinie; zaniedbywanie wychowania i edukacji dzieci, często utrata kontaktu i więzi z dziećmi przez odebranie praw do opieki nad nimi. Również zerwanie więzi rodzinnych poprzez separację, rozwód.  U osób współuzależnionych często występuje szereg chorób o podłożu psychosomatycznym, nerwice, depresje;
– Konflikty z prawem (przestępczość, bójki, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu)
– Problemy finansowe – często zadłużenie i utrata praw do świadczeń
– Bezdomność
– Permanentny stres

Ile piją radomianie?

Województwo mazowieckie góruje w rankingu sprzedaży alkoholu, to właśnie tu mieszkańcy wydają 6,8 mld zł rocznie na napoje alkoholowe. Niechlubnym wynikiem może również pochwalić się województwo śląskie oraz małopolskie, które kolejno wydają 4,7 mld i 3,4 mld zł na alkohol. Najmniej na ten cel wydają mieszkańcy województwa opolskiego – 853 mln zł rocznie.

W samym Radomiu w roku 2021 mieszkańcy na alkohol wydali ponad 260 mln zł. Na alkohole do 4,5% (oraz piwa) radomianie wydali ok. 84,4 mln zł, na alkohole powyżej 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) ok. 29,9 mln zł, na alkohole powyżej 18% ok. 147 mln zł.

Cena przykładowej butelki piwa na rok 2021 wynosiła średnio 3 zł. Oznacza to że radomianie kupili 28 milionów butelek „przeciętnego” piwa w przeciągu roku. Daje to wynik ok. 76 tys. piw kupowanych dziennie.

Cena przykładowej butelki napoju wyskokowego powyżej 4,5 do 18% na rok 2021 wynosiła średnio 20 zł, oznacza to że radomianie kupili 1,49 mln butelek alkoholów typu cydr, wino itd. Daje to wynik 4 tys. butelek kupowanych dziennie.

Cena przykładowej półlitrowej butelki alkoholu powyżej 18% (wódki) na rok 2021 wynosiła 22 zł, oznacza to że radomianie kupili 6,68 mln butelek alkoholu (wódki). Daje to wynik 18 tys. butelek kupowanych dziennie.

Źródło: stopuzaleznieniom.pl / money.plbip.radom.plkonsultacje.um.warszawa.pl