O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Biskup Marek Solarczyk dziękował Bogu za papieża Benedykta XVI

W sobotę 31 grudnia o godz. 19.00 w radomskiej katedrze biskup Marek Solarczyk sprawował Mszę św. w intencji zmarłego emerytowanego papieża Benedykta XVI. Wraz z księżmi i wiernymi dziękował Bogu za jego pontyfikat. Wspominał jego przybycie do Radomia, gdy kard. Ratzinger udzielił sakry bp. Zimowskiemu, oraz pierwszą papieską wizytę apostolską w Polsce. Na koniec złożył wszystkim życzenia noworoczne.

W czasie homilii radomski pasterz przypomniał m.in. wizytę kard. Josepha Ratzingera w katedrze radomskiej, kiedy to przybył jako prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Udzielał wówczas sakry biskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu. Powiedział wtedy do zgromadzonych: Kiedy otaczamy ołtarz Chrystusowy, nie możemy nie stanąć z całą szczerością i uczciwością o tym, kim jesteśmy.

W nawiązaniu do modlitwy mszalnej rozpoczynającej Eucharystię, radomski ordynariusz przypomniał, że kiedy Benedykt XVI rozpoczynał swój pontyfikat, mówił, że chce być pokornym i wytrwałym robotnikiem winnicy Pańskiej. Biskup Solarczyk stwierdził: obraz winnicy Pańskiej można również odczytać jako obraz pięknej uprawy Bożej miłości, która owocuje, wymaga troski i warto się nią dzielić.

Zachęcał także, abyśmy dziękując Bogu za papieża Benedykta XVI i zawierzając go wiecznej miłości Boga, przyjęli to nasze dzisiejsze doświadczenie jako zaproszenie na przełomie kalendarzowych lat, abyśmy w tym, co jest darem naszego czasu, potrafili dostrzec Boga i Jego dzieła, potrafili odczytać, przyjąć i chronić dar Jego miłości, chronić go również dla innych i przeżywać go z innymi; cieszyć się, że staje się siłą, która będzie nas umacniała i przemieniała świat, który nas otacza.

O papieżu-seniorze powiedział:

Dla niego najważniejsze było to, że Bóg jest miłością i tą prawdę głosił na wiele sposobów. Przekonywał, że pięknem, bogactwem i misją Kościoła jest to, co zawiera się w tajemnicy miłości Boga. Bóg jest miłością. Objawił, przybliżył i pomógł poznać to człowiekowi poprzez wcielenie, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie Mszy św. radomski biskup złożył życzenia noworoczne dla wszystkich diecezjan.

Życzę wam, kochani, na ten nowy Rok, aby w życiu was małżonków, rodziców i dziadków objawiła się prawda, że jesteście specjalistami od odkrywania, chronienia i przekazywania miłości Boga.

Papież-senior Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia, mając 95 lat. Był z kolei 265 Następcą Świętego Piotra. Na Stolicy Apostolskiej zasiadał od 19 kwietnia 2005 r. do 28 lutego 2013 r. Po ustąpieniu z urzędu, przebywał w klasztorze Mater Ecclesiae, znajdującym się na terenie Watykanu. Napisał wiele dzieł teologicznych. Jego pierwsza encyklika nosi tytuł: „Bóg jest miłością” (Deus Caritas Est).

 

Źródła: radom.gosc.pl  / facebook.com/bpmsolarczyk

Foto: facebook.com/bpmsolarczyk