Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Blisko 10,8 mln zł na inwestycje drogowe w regionie radomskim

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicemarszałek Rafał Rajkowski podpisał umowy w ramach PROW 2014-2020 na budowę nowych i rozbudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych w regionie radomskim.

Wsparcie unijne na łącznie 9 inwestycji wyniesie blisko 10,8 mln zł. Działania dotyczyć będą budowy i modernizacje dróg gminnych i powiatowych w regionie radomskim. Celem realizowanych w ramach PROW 2014-2020 projektów jest zapewnienie mieszkańcom gmin i powiatów objętych wsparciem lepszego dojazdu do budynków użyteczności publicznej, a także połączenia z drogami wyższej kategorii.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski perspektywa finansowa 2014-2020 zbliża się już ku końcowi. – Podpisujemy jedne z ostatnich umów w ramach PROW 2014-2020. Tym razem mowa o dziewięciu inwestycjach drogowych w regionie radomskim, które otrzymały wsparcie w wysokości blisko 10,8 mln zł. Warto zaznaczyć, że  w  sumie w całym województwie dofinansowane zostały 62 projekty dotyczące budowy i przebudowy dróg gminnych, a do beneficjentów trafiło ponad 118 mln zł. Nowe drogi to nie tylko lepsze skomunikowanie gminy, ale przede wszystkim większy komfort życia mieszkańców, którzy często zyskują bezpośredni dojazd do placówek medycznych, szkół czy innych węzłów komunikacyjnych.

Wsparcie otrzymały powiat kozienicki, gminy: Gózd, Jastrzębia, Głowaczów, Radzanów, Szydłowiec, Sienno, Gniewoszów oraz miasto i gmina Lipsko. Oto jakie kwoty trafią do poszczególnych miejsc:

Powiat kozienicki otrzymał ponad 1,1 mln zł na budowę drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów o długości 1227 m. Inwestycja prowadzona będzie na terenie miejscowości: Kępa Niemojewska, Grabów nad Pilica i Brzozówka.

Gmina Gózd otrzymała ponad 432 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Klwatka Królewska. Inwestycja zakłada wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi.

Gmina Jastrzębia otrzymała ponad 1,4 mln zł na przebudowę drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m. Inwestycja prowadzona będzie między miejscowościami Olszowa a Wolska Dąbrowa.

Gmina Głowaczów otrzymała ponad 2,2 mln zł na budowę dróg gminnych w gminie Głowaczów. Inwestycja prowadzona będzie na terenie miejscowości: Cecylówka Głowaczowska, Łukawa, Henryków i Zadąbrowie.

Gmina Radzanów otrzymała ponad 1 mln zł na przebudowę dróg na terenie gminy Radzanów w miejscowościach Zacharzów i Kadłubska Wola. W ramach inwestycji drogi gruntowe zostaną utwardzone, co usprawni system komunikacyjny w regionie.   

Gmina Szydłowiec otrzymała ponad 1,2 mln zł na przebudowę drogi gminnej nr 400502W Świniów – Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska – Zdziechów – Szydłowiec do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów.

Gmina Sienno otrzymała ponad 1,4 mln zł na realizacje projektu dotyczącego poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy. Chodzi o przebudowę dwóch dróg: relacji Janów – Wierzchowiska Drugie na odcinku 2007,77 mb i 190503W relacji Wierzchowiska Drugie – Gozdawa na odcinku 1602,3 mb.

Gmina Gniewoszów otrzymała ponad 586 tys. zł na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Markowola. Umowę gmina podpisze umowę w późniejszym terminie.

Miasto i Gmina Lipsko otrzymało ponad 1,3 mln zł na przebudowę drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko-Gruszczyn oraz przebudowę drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego