O tym się mówi

CBOS: Młodzi, niereligijni, lewicowi i bogaci Polacy nie chcą mieć dzieci

CBOS zapytał respondentów, ile chcieliby mieć dzieci w swoim życiu. Na tak zadane pytanie 7% badanych oznajmiło, że nie chce mieć w ogóle dzieci. Pogląd ten jest podzielany przez podobny procent mężczyzn co kobiet.

Na uwagę zasługuje fakt, że 21% młodych Polaków (18-24 lata) w ogóle nie planuje mieć dzieci, co jest wynikiem trzy razy wyższym niż ogółu badanych.

Innymi grupami o wyższym odsetku osób nieplanujących mieć dzieci to są niepraktykujący religijnie (17 proc.), identyfikujący się z lewicą (16 proc.) oraz osoby o dochodach powyżej 4000 zł na osobę w rodzinie (14 proc.).

Z drugiej strony badania pokazują, że czterech na dziesięciu Polaków chciałoby mieć więcej dzieci, niż teraz posiada. 41% respondentów zadeklarowało, że nie jest zadowolone z ilości potomstwa i chciało by mieć więcej dzieci, z czego 20% chce mieć jeszcze jedno dziecko, 15% dwójkę, 4% trójkę, 2% pragnie mieć jeszcze czwórkę lub więcej dzieci. Tylko 5% badanych ma więcej dzieci, niż by pragnęła zaś większość odpowiedzi, bo aż 54% wskazuję na zadowolenie z aktualnej ilości potomstwa.

Polska już od ponad 30 lat zmaga się z problemem niskiej dzietności. Dzietność w naszym kraju wynosi 1.40 dziecka na kobietę podczas, gdy do zapewnia zastępowalności pokoleń potrzeba dzietności na poziomie 2.1. Czyni to nasze państwo jednym z najniższą dzietnością na święcie. Badania CBOS, a zwłaszcza wyniki wśród młodych respondentów pokazują, że nie możemy się jednak spodziewać w najbliższym czasie żadnej znaczącej poprawy tej sytuacji.