Radom i okolice Religia Wiadomości

Cystersi zapraszają do Opactwa w Wąchocku na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu

W Opactwie cystersów w Wąchocku, od 16 października rozpoczęła się codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja będzie możliwa przez cały dzień, do rozpoczęcia wieczornej Mszy św.

Najświętszy Sakrament będzie wystawiany w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, po zakończeniu porannej Eucharystii.

Cystersi wybrali tę kaplicę z dwóch przyczyn. Jedna to jej położenie. Znajduje się ona w bocznej części kościoła, gdzie ze względu na ciszę jest możliwość osobistej modlitwy i adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Jest to też kaplica poświęcona pamięci wielkiego czciciela Najświętszego Sakramentu, jakim był bł. Wincenty Kadłubek. On także zapoczątkował zwyczaj palenia wiecznej lampki przed tabernakulum, dla wyrażenie czci dla obecnego tam Pana Jezusa.


Klasztor cystersów znajduje się na Ziemi Świętokrzyskiej, w Wąchocku. Pochodzi z przełomu XII i XIII wieku. Ufundowany przez krakowskiego biskupa Gedeona. Zbudowany w stylu romańskim przez Włocha Simona.

Wąchocki klasztor był dwukrotnie zniszczony przez Tatarów. Za każdym razem do świetności przywracali go cysterscy zakonnicy.

W1656 r. w wyniku najazdu wojsk księcia Jerzego Rakoczego ucierpiało nie tylko miasto i okolice, ale również klasztor cystersów. Ograbiono przyklasztorny skarbiec, zrabowano cenne zabytki i bogate archiwum.

W 1764 r. dobudowano do północnej nawy kościoła kaplicę poświęconą nowo błogosławionemu cystersowi, Wincentemu Kadłubkowi.

W 1818 r. nastąpiła kasacja przez władze carskie i upadek wąchockiego zakonu cystersów.

Klasztor odrodził się dopiero po 133 latach. Odrestaurowano cenny zespół zabytkowy, a w 1964 r. klasztor został podniesiony do rangi Opactwa.

W 2017 r. wpisano go na prestiżową listę „Pomników Historii”.

 

Źródła: radioplus.com.pl / wachock.cystersi.pl

Foto: pl.wikipedia.org