O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Diecezjalne Studium Organistowskie zaprasza na II semestr

Diecezjalne Studium Organistowskie zaprasza na II semestr 2022/2023, który rozpocznie się 27 lutego. Uczniowie zdobywają wiedzę muzyczno-liturgiczną oraz poznają podstawy wiedzy teologicznej.

Aby rozpocząć naukę w DSO, należy spełnić pewne warunki. Kandydaci powinni złożyć podanie, życiorys, dostarczyć opinię od ks. Proboszcza, a także kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły muzycznej, bądź ogniska muzycznego, jeśli do którejś z nich kandydat uczęszczał. Potrzebne są również dwa zdjęcia.

Przyszli organiści są kształceni przede wszystkim pod względem muzycznym. Podczas zajęć uczą się początkowo gry na fortepianie, następnie na organach, poznają utwory klasycznej muzyki organowej, akompaniament liturgiczny, ćwiczą dyrygenturę chóralną, śpiew w chórze, uczą się zasad muzyki, harmonii, historii muzyki kościelnej.

Poznają również liturgikę i prawo liturgiczne, oraz podstawy teologii, a także zasady panujące w kościele, aby jak najgodniej służyć podczas Mszy św., nabożeństw i różnych uroczystości kościelnych. Zadaniem organistów jest zachować sakralny charakter pieśni i psalmów, oraz utworów organowych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu, przy ul. B. Prusa 6 i są obowiązkowe. Dla I i II roku prowadzone są w każdy poniedziałek i wtorek, natomiast III, IV i V rok ma zajęcia we wtorki i środy.

W sumie nauka trwa 5 lat. W przypadku ukończenia szkoły muzycznej kandydaci mogą rozpocząć kształcenie na organistę, od drugiego, a nawet trzeciego roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać od dyrektora DSO, ks. Wojciecha Szarego, pod nr. tel. 48 365-62-28 lub 606-609-158.

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: diecezja.radom.pl