Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Religia

Dzień Świętości Życia w diecezji radomskiej

Dzień Świętości Życia jest obchodzony w całej Polsce 25 marca. W tym dniu w Kościele katolickim przypada święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. 

Główne uroczystości odbędę się w Kościele Ojców Bernardynów w Radomiu. Najpierw odprawiona zostanie Droga Krzyżowa w intencji obrony i poszanowania życia człowieka. Po niej o godz. 18.30 będzie sprawowana Msza Św. pod przewodnictwem ks. bp Solarczyka. Będzie również możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Następnie o o godz. 19.45 wyruszy procesja pod pomnik Maryi Matki Życia. Tam dzieło obrony życia zostanie zawierzone Maryi Matce Życia.

Dzień Świętości Życia po raz pierwszy zaczęto obchodzić w 1998 r. Inicjatywa ta była odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II, które był zawarte w encyklice pt. „Evangelium vitae”. Święty papież pisał w niej:

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota.

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego polega na otoczeniu modlitwą wstawienniczą dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki, nieznanego modlącemu, oraz na modlitwie za rodziców tego dziecka.

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego trwa przez 9 msc. Osoba, która się tego podejmie zobowiązuje się do codziennego odmawiania dziesiątki różańca św. i następującej modlitwy:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Na uroczyste obchody Dnia Świętości Życia zaprasza Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej.

 

Źródła: dr.radom.opoka.org.pl / radom.gosc.pl

Foto: commons.wikimedia.org