O tym się mówi Radom i okolice Religia

Ekstremalna Droga Krzyżowa za nami

Ekstremalna Droga Krzyżowa za nami. W naszym regionie wyruszyło w nią tysiące osób. 

Uczestnicy EDK rozważając mękę Jezusa Chrystusa maszerowali kilkadziesiąt kilometrów w ciemności i ciszy. Ich celem były przede wszystkim sanktuaria, jak choćby Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli-Paradyżu, Matki Bożej Staroskrzyńskiej czy Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej.

Ekstremalna Droga Krzyżowa – noc, która może Cię zmienić

Bp Marek Solarczyk podkreślił żegnając wyruszających w radomskiej katedrze podkreślał, że „jest to wyjątkowa droga, która jednoczy z Bogiem”.

Ekstremalna Droga Krzyżowa powstała w 2009 roku w środowisku ks. Jacka WIOSNY Stryczka. Pomysł był odpowiedzią na kryzys męskości i kryzys konsumpcjonizmu. EDK nie dogadza, ale wymaga. Proponuje przekraczanie własnych ograniczeń.

Foto: DA Radom / MW Radom