O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 11 marca 2023 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedni-Letnisku odbyły się eliminacje powiatowe XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 11 marca 2023 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedni-Letnisku odbyły się eliminacje powiatowe XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. 

Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu we współpracy z Miastem i Gminą Jedlnia – Letnisko, RDLP w Radomiu, Nadleśnictwem Radom i Komendą Miejską PSP w Radomiu, pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego. 

Zwycięzcami konkursu zostali i zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich: 

– w kategorii klas I – IV: Adam Pysiak z Dziecięcej Drużyny OSP Cerekiew 

– w kategorii klas V – VIII: Bartłomiej Skóra z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Jedlnia-Letnisko 

– w kategorii szkół średnich: Cezary Rębiś z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Jedlnia-Letnisko 

Poziom eliminacji był bardzo wyrównany, wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich. 

W uroczystym podsumowaniu turnieju udział wzięli m. in.: 

– Prezes Zarządu Oddział Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek; 

– Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Piotr Kacprzak; 

– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. Bartosz Musiał; 

– Burmistrz Jedlni – Letniska Piotr Leśnowolski. 

 Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu