Radom i okolice

Enea: oferty na sprzedaż energii uwzględniają sytuację rynkową

Rynek energii jest bardzo dynamiczny ze względu przede wszystkim na obecny kryzys energetyczny w Europie, wywołany przez Rosję. Obecnie ceny zmieniają się z dnia na dzień. Wyzwaniem jest bardzo duża zmienność cen na giełdzie oraz rekordowo niskie obroty. Zakup energii w celu zabezpieczenia warunków umowy rozciąga się w czasie, co powoduje, że w cenie energii elektrycznej kalkulowane jest ryzyko zmiany cen. W przypadku ofert dla samorządów istotne znaczenie dla oferowanych warunków ma również profil klienta, czyli zmienna ilość pobieranej energii w poszczególnych godzinach doby – czytamy w oświadczeniu firmy.

Spółka podkreśla, że w jej ofercie znajdują się także inne elastyczne formy zakupu energii, z których mogą korzystać samorządy. Ze względu na zmienność zapotrzebowania na energię (np. zimą, w dni robocze, w godzinach południowych i wieczornych) energia może być kupowana np. w produktach krótszych niż rok (np. kwartały, miesiące), w produktach godzinowych (dostawa energii w godzinach szczytowych) oraz na rynku dnia następnego i bieżącego – bezpośrednio przed dostawą energii.

Zachęcamy samorządy do korzystania z takich możliwości – zakup energii w  drodze przetargu nie jest jedyną możliwą i zawsze najlepszą formą zakupu, która pozwala uzyskać optymalną cenę. Sprzedaż energii odbywa się na zasadach rynkowych. Samorządy mogą również korzystać z ofert innych sprzedawców energii – przekazała Enea.

[news:1354089]

Jak informowaliśmy, Urząd Miejski w Radomiu otrzymał jedną propozycję na dostarczanie energii elektrycznej. Kwota opiewa na ponad 377 mln zł za okres dwóch lat. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Decyzję odnośnie przedstawionej oferty poznamy w ciągu najbliższych dni. 

[news:1353467]