Radom i okolice

„Hubalowa legenda” – widowisko plenerowe w Muzeum Wsi Radomskiej [+FOTO]

Impreza rozpoczęła się spotkaniem z Jackiem Lombarskim, autorem książki pt.: „Major Hubal. Fakty, legendy mity”. Następnie odbyła się projekcja filmu "Oddział wydzielony Wojska Polskiego mjr. Hubala" i inscenizacja  historyczna z udziałem grup rekonstrukcyjnych.

 Uczestnicy mogli także obejrzeć wystawę plenerową pod tytułem "Wieś partyzancka". Ostatnim punktem widowiska był koncert grupy Lustro "Dziś do ciebie przyjść nie mogę”.

Partnerami Muzeum Wsi Radomskiej w organizacji wydarzenia były: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radom Miasto, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego.