O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Jubileusz 25 lecia parafii pw. Zesłania Ducha Św.

Jubileusz 25 lecia obchodziła parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Radomiu. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 29 maja. Tego dnia młodzież przyjęła również sakrament bierzmowania.

Z okazji srebrnego jubileuszu w południe sprawowana była Msza św. której przewodniczył bp Marek Solarczyk. Radomski Pasterz udzielił również młodzieży sakramentu bierzmowania. Na koniec odśpiewano Te Deum.

Do uroczystości jubileuszowych parafia pw. Zesłania Ducha Świętego przygotowywała się już od jakiegoś czasu. Były to zarówno przygotowania duchowe – misje parafialne, oraz materialne – remont i malowanie kościoła.

Misje parafialne odbywały się w dniach 21 – 27 maja. Prowadzili je: dziekan szydłowiecki, ks. kan. Marek Kucharski oraz dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. kan. Maciej Będziński. Parafianie w tych dniach uczestniczyli we Mszy św. z nauką, majowym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, wieczornym Apelu Jasnogórskim z konferencją. Odmawiano także różaniec.

Rozpoczęciu misji parafialnych towarzyszyły słowa: „Pan wieczernik przygotował”. Poniedziałek był dniem pojednania rodzin i małżeństw. Tego dnia parafianie odnowili przyrzeczenia chrzcielne. We wtorek przeżywano dzień rodziny i przebłagania za grzechy. Była spowiedź św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. Małżonkowie odnowili przyrzeczenia sakramentu małżeństwa. W środę przypadał dzień, w którym nauki kierowano do mężczyzn, natomiast w czwartek do kobiet. Tego dnia modlono się także za zmarłych z parafii. Piątek był poświęcony nabożeństwu do Krzyża Św. Podczas Mszy świętych święcone były krzyże dla rodzin, złożono też przyrzeczenie wierności krzyżowi, odprawiono Drogę Krzyżową i poświęcono Krzyż misyjny. Sobota była dniem dziękczynienia za 25 lat istnienia wspólnoty parafialnej.

Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Radomiu jest drewniany, otynkowany. O jego budowę postarał się pierwszy proboszcz ks. Mirosław Rudnicki.

Parafia powstała przez wydzielenie z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Została erygowana 6 maja 1998 r. Dekret wydał bp Edward Materski, który poświęcił świątynię 11 kwietnia 1999 r.

Od 1 lipca 2022 r. funkcję proboszcza pełni ks. Tomasz Herc, dr teologii liturgii.

 

 

Źródła: radioplus.com.pl  /  radom.gosc.pl  /  duchswiety.radom.pl

Foto: radom.gosc.pl

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to