Radom i okolice Społeczeństwo

Kiedy rusza rekrutacja do przedszkoli?

Kiedy rusza rekrutacja do przedszkoli? Znamy harmonogram.

Znany jest już harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Nabór, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego przy zachowaniu jednolitych kryteriów naboru. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021.

Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W latach kolejnych rodzice składają deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

2 kwietnia w systemie rekrutacyjnym zostanie udostępniona oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Następnie, do 12 kwietnia, rodzice będą mieli czas na rejestrację w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola i złożenie w placówce pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Rodzice, zapisując dziecko po raz pierwszy do przedszkola lub oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej, korzystają ze strony www.oswiatawradomiu.pl, wypełniając w formie elektronicznej wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Rodzice mogą się ubiegać o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, układając listę preferencji w taki sposób, że przedszkole umieszczone najwyżej jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych nastąpi 18 kwietnia.

Po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice będą musieli do 26 kwietnia potwierdzić wolę zapisania dziecka do wskazanego przez system przedszkola.

Po zakończeniu pierwszego etapu naboru, w dniach 7-14 czerwca, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek, które posiadają wolne miejsca.

Źródło: UM Radom