Radom i okolice Społeczeństwo

„Edukacja z Wojskiem” w radomskich szkołach [+FOTO]

Zasady wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej – między innymi te zagadnienia zgłębiać będą uczniowie szkół podstawowych w ramach pilotażowego programu „Edukacja z Wojskiem”. 

W poniedziałek, 6 maja, żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli zajęcia z uczniami szkół podstawowych w ramach innowacyjnego programu edukacyjnego „Edukacja z Wojskiem”.

Podczas zajęć uczniowie poznawali między innymi zasady wojskowości, obronności bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Zapoznali się również z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

– Chcemy zaszczepiać w młodych ludziach wartości proobronne, a program „Edukacji z Wojskiem” jest do tego świetną okazją. Dla dzieci to szansa, by utrwalić najważniejsze wartości jak patriotyzm, miłość do Ojczyzny i braterstwo, ale też poznać nieco koszarowego życia. Liczę, że dzięki temu niektórzy z nich w przyszłości sami zasilą szeregi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

mówi jeden z żołnierzy prowadzących zajęcia. 

„Edukacja z wojskiem”

„Edukacja z Wojskiem” to 6-tygodniowy program edukacyjno-obronny trwający od 6 maja do 20 czerwca. Został przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Ich nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

Celem programu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw wobec zagrożeń, a także przekazanie wiedzy na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo uczniowie mają szansę nauczyć się bezpiecznego poruszania się po internecie oraz krytycznego podejścia do informacji online.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże

W pierwszej kolejności do zajęć z żołnierzami 6MBOT przystąpili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu.

W ramach programu żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszkolą uczniów z blisko 155 szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie południowo-zachodniego Mazowsza.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.