O tym się mówi Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Komunikat w sprawie indywidualnych rachunków bankowych

Komunikat w sprawie indywidualnych rachunków bankowych. Miasto informuje.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców, Urząd Miejski w Radomiu przypomina, że w tym roku zostały wprowadzone indywidualne rachunki bankowe w miejsce dotychczasowego rachunku dla opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub jego przekształcenia w prawo własności​ gruntów gminnych oraz Skarbu Państwa. Obecnie urząd prowadzi akcję informacyjną. Pismo, które już Państwo otrzymali lub otrzymają w najbliższym czasie informuje o numerze indywidualnego rachunku oraz o wysokości należnej opłaty w wymiarze rocznym.

Opłat należy dokonywać do dnia 31 marca z góry za każdy rok przelewem na indywidualny rachunek bankowy. Opłat tych nie należy utożsamiać z podatkiem od nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 36-20-172 oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, ul. Kilińskiego 30 (parter) na stanowisku nr 5.