O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

KSM będzie obchodzić 30-lecie

KSM Diecezji Radomskiej będzie obchodzić 30-lecie swojej działalności. Uroczystość przypada w sobotę 28 października. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją działającą na terenie całej Polski. Zrzesza młodych katolików świeckich, którzy są gotowi służyć Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie całym swoim życiem.

Uroczyste obchody jubileuszowe będą miały miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. O godz. 12.30 w kaplicy seminaryjnej celebrowana będzie Msza św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka. Po niej odbędzie się uroczysta gala jubileuszowa.

Natomiast 18 listopada będzie miała miejsce pielgrzymka dziękczynna do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Z kolei 2 grudnia w Solcu nad Wisłą odbędzie się zabawa ostatkowa „wesele 2.0”.

KSM powstało 20 maja 1919 r. Zostało wówczas założone Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. Taką decyzję podjęto na zjazdach odbywających się w Warszawie i w Poznaniu. Od tamtego momentu zaczęły się tworzyć Związki – na poziomie diecezjalnym, natomiast w parafiach działały Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. W 1934 r. decyzją Episkopatu Polski, SMP zostało włączone w struktury Akcji Katolickiej. Wówczas przekształcono je na 2 organizacje: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Działały one w Związkach na poziomie diecezjalnym. Obie organizacje prowadziły działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną. Przyświecało im hasło: „Budujmy Polskę Chrystusową”. Do obu stowarzyszeń wstępowały liczne rzesze młodych ludzi. Według danych z 1935 r. do wspólnot tych należało ponad 310 tys. osób. Dalszy rozwój i działalność tych stowarzyszeń utrudnił wybuch II wojny światowej. W tym czasie wielu członków KSM działało w tajnych organizacjach niepodległościowych, za co byli zsyłani do obozów i skazywani na śmierć. Ponowny rozwój nastąpił po zakończeniu wojny. Jednak w niektórych archidiecezjach było to utrudnione. W związku z tym, w Archidiecezji Krakowskiej, która miała problem z zarejestrowaniem organizacji żeńskiej zastąpiono ją wspólnotą o nazwie Żywy Różaniec Dziewcząt. W 1953 r. władze kościelne zdecydowały o rozwiązaniu obu organizacji z powodu represji stosowanych przez władze PRL wobec KSM-owiczów. Spotkania członków KSMM i KSMŻ odbywały się w konspiracji. Po latach komunizmu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży znowu zaczęło funkcjonować w kościele. Wspólnotę reaktywował ks. Prałat Antoni Sołtysik, który przed wstąpieniem do seminarium należał do stowarzyszenia.

Źródło i foto: facebook.com/KSMRadom