Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

„Margaretki” pokłonią się Matce Bożej Wysokokolskiej

„Margaretki” pokłonią się Matce Bożej Wysokolskiej w sobotę 17 czerwca. Tego dnia odbędzie się XVI Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole.

Spotkanie rozpocznie się konferencją o godz. 10.00. Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy za kapłanów. Pielgrzymka  zakończy się Mszą św. o godz. 12.15.

W diecezji radomskiej, opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Grzegorz Tęcza z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie k. Opoczna.

Apostolat „Margaretka” wywodzi się z Kanady. Powstał w 1981 r. po śmierci Margaret O’Donnell, która będąc całkowicie sparaliżowaną, ofiarowywała swoje modlitwy i długoletnie cierpienia (27 lat) za kapłanów. Księża sami do niej przychodzili, prosząc o modlitwę. Założycielką jest pani prof. Louis Ward

Według założycielki, Apostolat ten jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”. Patronką tej modlitewnej grupy jest Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, zaś symbolem jest kwiat margaretka. W środku kwiatu wpisuje się imię i nazwisko wybranego kapłana. Na siedmiu płatkach wpisuje się imiona i nazwiska osób, które przyrzekają Bogu dożywotnią modlitwę za danego kapłana. Każda z nich modli się w wybranym dniu tygodnia. Osoby, które podjęły duchową adopcję kapłana, mogą należeć do kilku margaretek.

Pierwsze „Margaretki” w Polsce powstały w 1998 r. jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Modlitewna grupa rozrosła się w 2009 r. kiedy to papież Benedykt XVI ogłosił rok kapłański. Zaczęto wówczas organizować spotkania i pielgrzymki, m.in. do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wysokiego Koła.

Od 2016 r. opiekunem krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, jest ks. Bogusław Nagel z Archidiecezji Krakowskiej.

 

 

Źródła: diecezja.radom.pl  /  radioplus.com.pl  / apostolatmargaretka.pl

Foto: diecezja.radom.pl