Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Różańcowa – Matka Boska Zwycięska

7 października – w Kościele Katolickim obchodzimy Święto Matki Bożej Różańcowej, które jest podziękowaniem dla Maryi za pomoc w zwycięstwie chrześcijan nad muzułmanami.

„Łatwiej jest zgnieść wielu ręką nielicznych. Ponadto niebu nie robi różnicy dawać ocalenie za pośrednictwem wielu, czy niewielu. Przecież zwycięstwo w bitwie nie od wielkości wojska zależy, lecz siła z nieba przychodzi”  (1 Mch, 3, 18-19)

Święto Matki Bożej Różańcowej ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką), gdzie walczyły floty chrześcijańskie z flotami osmańskimi. Dowódcą floty chrześcijańskiej był don Juan de Austria – syn Karola V, który przed bitwą przepłynął wzdłuż okrętów na brygantynie, trzymając w ręku żelazny krzyż. Bitwa odbyła się 7 października 1571 r. i o jej przebiegu zadecydował cud. Europie groziło zalanie przez wiarę muzułmańską, jaką chciał wprowadzić sułtan turecki Selim II. Gdy o zbliżającej wojnie dowiedział się papież Pius V, zaczął gorliwie modlić się na różańcu, prosząc o pomoc Matkę Bożą. Nagle doznał wizji: wydawało mu się, że znalazł się pod Lepanto, na miejscu bitwy. Widział tam ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, patrzącą na niego spokojnym wzrokiem. Wtedy nastąpiła nieoczekiwana zmiana wiatru, która uniemożliwiła muzułmanom wszelkie manewry, za to sprzyjała flocie chrześcijańskiej.

W dniu bitwy papież wydał polecenie, aby we wszystkich kościołach rzymskich były odprawiane nabożeństwa różańcowe. Na ulice Rzymu wyszły również uroczyste procesje z obrazem Matki Bożej Śnieżnej, zwanej Matką Bożą Zwycięską, w których uczestniczyli członkowie Bractw Różańcowych.

W kronikach odnotowano, że wieczorem 7 X 1571 r. papież Pius V przerwał rozmowę z przybyłym na audiencję dostojnikiem, podszedł do okna, otworzył je i wpatrzony w dal powiedział: „Chodźmy pomodlić się i podziękować Bogu i Błogosławionej Dziewicy. Nasza flota odniosła zwycięstwo.” Dwa tygodnie później do Rzymu przybył poseł spod Lepanto, by obwieścić, że udało się pokonać floty tureckie. Po zwycięskiej bitwie chrześcijan nad muzułmanami, Wenecjanie zbudowali kaplicę Matce Bożej Różańcowej. Powiesili w niej wota – pamiątki z bitwy i umieścili napis: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”. 

Z pomocą Maryi inwazję Turków na Europę udało się powstrzymać. Zwycięstwo w bitwie było ogromne. Klęska wroga była wielka. W ciągu czterech godzin zatopiono sześćdziesiąt galer wroga i zdobyto połowę tureckich okrętów, uwolniono 12 tys. galerników chrześcijańskich; zginęło 27 tys. Turków, a 5 tys. dostało się do niewoli.

Papież Pius V postanowił odwdzięczyć się Maryi za cud i dlatego ustanowił dzień 7 października Świętem Matki Bożej Różańcowej. Początkowo zezwolenie obchodzenia tego święta dotyczyło kościołów, gdzie istniały Bractwa Różańcowe. Święto Matki Bożej Różańcowej rozszerzyło się na cały Kościół, po tym, jak odniesiono kolejne zwycięstwo w bitwie nad Turkami, tym razem pod Belgradem (1716 r.). Pozwolenie wydał papież Klemens XI, w podzięce za ocalenie przed muzułmańską nawałą.

W roku 1883 zostało wprowadzone (przez papieża Leona XIII) wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”  do Litanii Loretańskiej. Dwa lata później papież zalecił, aby przez cały październik odmawiano w kościołach różaniec.

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi jego niezwykłej skuteczności.

„Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki”. (Siostra Łucja z Fatimy)

 

Opinie Świętych na temat modlitwy różańcowej

 • „Różaniec jest świętym zjednoczeniem modlitwy myślnej i modlitwy ustnej, które mają za cel uczczenie i naśladowanie tajemnic i cnót życia, męki i chwały Jezusa i Maryi. (…) Różaniec trzeba odmawiać z wiarą, pamiętając słowa Jezusa Chrystusa: „‹‹Wszystko, o co prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie››”. (…) Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą odmawiając święty różaniec. (…) Wierzcie w moc różańca. Nie oparł mi się żaden grzesznik, skoro oplotłem go różańcem”.
  (św. Ludwik Grignion de Montfort)
 • „Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana”.  (św. Ludwik Grignion de Montfort)
 • „Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu”.
  (św. Alfons de Liguori)
 • „Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki wszelakich łask: to modlitwa, która najbardziej porusza serce matki Boga. Odmawiajcie go codziennie”.
  (św. Pius X)
 • „Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, by Ją kochano. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie go zawsze, jak tylko możecie”. (św. Ojciec Pio)
 • „Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.
  (św. Ojciec Pio)
 • „Podajcie mi moją broń. Tym się zwycięża szatana”. (św. Ojciec Pio) 
 • „Dzięki Różańcowi w serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei”.
  (św. Maksymilian Maria Kolbe)
 • „Jedno nawet Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”.                        (św.  Jan Maria Vianney)
 • “Różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie odmawiany”.                           (św. Franciszek Salezy)
 • “Kochaj Maryję z ufnością i proś o co chcesz, a wszystko otrzymasz”                                       (św. Jacek Odrowąż)
 • „By Mnie kochać – trzeba Mnie znać. By Mnie znać – trzeba odmawiać Różaniec. By Mi się podobać – trzeba w Różańcu Tajemnice ze Mną przeżywać. By mieć do tego łaski – trzeba odmawiać Różaniec. Zamyka się koło i wtedy wszystkie Moje obietnice dla odmawiających Różaniec spełniają się”  (Matka Boża do Barbary Kloss).

 

Źródła: brewiarz.pl ,  parafia-mbr.lublin.pl ,  stacja7.pl , ojciec-pio.zgora.pl

Foto: pl.m.wikipedia.org