Radom i okolice

Można zgłaszać kandydatów do Radomskiej Rady Seniorów

Seniorzy stanowią dosyć istotną grupę mieszkańców naszego miasta. Posiadają oni duże doświadczenie i ogromną wiedzę. Do 28 października możemy zgłaszać swoich kandydatów do Radomskiej Rady Seniorów.

 

Radomska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych i działać będzie na terenie miasta Radomia. Do 28 października możemy zgłaszać swoich kandydatów. Wybory odbędą się między 21 a 25 listopada.

Głównym celem istnienia Radomskiej Rady Seniorów jest zapewnienie osobom starszym możliwości uczestnictwa w życiu społecznym poprzez współpracę z władzami miasta, wspieranie rozmaitych form aktywności, działania na rzecz umacniania więzi międzypokoleniowych. Bardzo ważne jest również to, aby seniorzy mogli reprezentować własne środowisko.

Radomska Rada Seniorów przyczyni się do zwiększenia udziału starszych mieszkańców miasta w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych. Będzie miała również wpływ na działania Gminy służące partycypacji i pobudzaniu aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej.

Źródło informacji: www.radom.pl