O tym się mówi

Na rondzie NSZ stanie nowy pomnik

Inicjatorem budowy jest Jarosław Kowalik szef stowarzyszenia Radomski Samorząd Obywatelski. Starania o pozyskanie maszyn trwały 2,5 roku. Samoloty, które będą częścią pomnika, przekaże 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 19 Listopada podpisano w tej sprawie odpowiednie dokumenty. Pomnik ma stanowić hołd dla Polskich lotników oraz dla konstruktora Iskry Tadeusza Sołtyka. Iskry będą znajdować się na stalowych wysięgnikach w figurze „Rozlotu”, najdłuższy z nich ma mieć 24 metry. Ma być to największy pomnik złożony z samolotów w Polsce.

Wartość Iskier wynosi milion złotych a koszt budowy konstrukcji to pół miliona. Pieniądze na pomnik mają zostać pozyskane w ramach zbiórki i ewentualnych dofinansowań zewnętrznych.

Maszyny nadal znajdują się w Dęblinie, do Radomia będą przewiezione za pomocą czterech lawet. Do czasu montażu będą ulokowane w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Foto: Radio Plus Radom