O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Na Światowe Dni Młodzieży wybiera się blisko 200 osób

Na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku odbędą się w Lizbonie, wybiera się z diecezji radomskiej prawie 200 osób. W tym 100-osobowa grupa ze wspólnot neokatechumenalnych. Światowe Dni Młodzieży odbędą się na przełomie lipca i sierpnia.

Jak zapewnia diecezjalny koordynator ŚDM ks. Mariusz Chamerski, młodzi ludzie już od jakiegoś czasu duchowo przygotowują się do tego wyjazdu. Uczestniczą w spotkaniach odbywających się każdego 23 dnia miesiąca w Duszpasterstwie Akademickim w Radomiu.

Ks. Chamerski podał też oficjalne potwierdzenie z Biura Krajowego ŚDM, z których wynika, że grupa diecezjalna zorganizowana przez Fundację Młodzi Radom liczy 75 osób. Poza tym będzie również ponad 100 osób z grup neokatechumenalnych z terenu diecezji radomskiej.

Oprócz spotkania z papieżem Franciszkiem, młodzież naszej diecezji będzie także nawiedzać europejskie Sanktuaria Maryjne. W drodze do Portugalii, zatrzymają się na dwa dni w sanktuarium w Lourdes, następnie nawiedzą sanktuarium Santiago de Compostella. Po spotkaniu z papieżem pojadą do sanktuarium w Fatimie. Do Lizbony powrócą na centralne wydarzenia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w dniach 1 – 6 sierpnia.

 

Źródło: ekai.pl

Foto: radioplus.com.pl