Radom i okolice Religia Wiadomości

Nadano stopnie patriotyczne Rycerzom Kolumba

Nadano stopnie patriotyczne ponad 120 Rycerzom Kolumba. Wśród nich jest 4 kapłanów. Uroczystość miała miejsce po raz pierwszy w Radomiu. Odbyła się w sobotę 1 czerwca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. W wydarzeniu uczestniczył gość specjalny – Najwyższy Mistrz Stopnia Patriotycznego i członek Rady Dyrektorów Rycerzy Kolumba Michael McCusker.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą św., która była sprawowana w kaplicy WSD pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Pindery, jednego z pierwszych kapelanów Rycerzy Kolumba w Polsce, który podkreślał w czasie homilii, że w życiu każdej wspólnoty ważna jest tożsamość:   

– Nie tylko ta zewnętrzna, widoczna przez znaki czy wydarzenia. Tożsamość jest w sercu, wyraża się w wierności ideałom. Rycerz to nie ideologiczny bojownik czy najemnik, ale świadek Chrystusa i Jego Ewangelii. To osoba, która wewnętrznie ukształtowania łaską Boga, wprowadza w życie zasady Ewangelii.

mówił ks. S. Pindera

Dalsza część uroczystości odbyła się w auli Jana Pawła II.

Stopnie patriotyczne nadano ponad 120 Rycerzom z jurysdykcji polskiej, w tym 4 kapłanom. Wśród nich jest ks. dr hab. Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, który powiedział:

– Jestem dumny, że mogłem przyjąć ten stopień, który wprowadza nas w tajemnice naszej służby, która odnosi się do Kościoła i naszej ojczyzny. Mamy szczególnie pielęgnować to wszystko co stanowi polskość.

mówił ks. J. Kucharski

Każdy z Rycerzy otrzymał stosowną odznakę oraz biały pas z wyhaftowanym symbolem przyjętego stopnia (pendent). Przywilej noszenia ozdobnego pasa przypada na ważne uroczystości kościelne i patriotyczne.  

W uroczystości uczestniczył Andrzej Anasiak, Najwyższy Kustosz Rycerzy Kolumba, pierwszy Polak i członek zakonu z Europy, obejmujący ten urząd w organizacji, którą w Stanach Zjednoczonych założył bł. ks. Michael McGivney. Obecni też byli: Krzysztof Zuba, delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce; byli rycerze stanowi: Krzysztof Orzechowski i Tomasz Waszkowicz oraz konsultant Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba w Polsce, Ukrainie i na Litwie Leszek Waksmundzki.

Źródło: ekai.pl

Foto: radom.gosc.pl