O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Nagroda Twórcza dla młodych artystów

Nagroda Twórcza jest przyznawana młodym artystom, którzy mają osiągnięcia w twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej czy filmowej.

Samorząd województwa mazowieckiego ufunduje stypendia artystyczne dla trzech twórców. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków, który potrwa do 31 marca bieżącego roku.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęca wicemarszałek Wiesław Raboszuk:

Nasi mazowieccy artyści osiągają sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Chcemy ich docenić i wypromować. Dlatego ogłosiliśmy konkurs, w którym można wygrać 10 tys. zł. W tegorocznej edycji planujemy przyznać nagrody trzem artystom. Zachęcamy do udziału

Nagrody Twórczej przyznawana jest za dokonania w dziedzinie sztuki. Wyróżniane będą także będą także osoby działające na rzecz upowszechniania kultury, zajmujące się inicjowaniem nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego i ochroną dziedzictwa kulturowego.

O przyznanie nagrody może ubiegać się osoba, która jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku nie ukończyła 35. roku życia, mieszka na terenie województwa mazowieckiego, ma osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i nie ubiega się o stypendium w kategorii „Uczeń” lub „Student”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 597 95 25 albo pisząc na adres: [email protected].

Źródło: mazovia.pl