Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Nowa siedziba radomskiego „Medyka” coraz bliżej

Nowa siedziba radomskiego „Medyka” coraz bliżej. Wmurowano akt erekcyjny.

W środę, 13 marca 2024 roku dyrektor placówki Agnieszka Stolarczyk oraz m.in. przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego – marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski podpisali i wmurowali akt erekcyjny pod budowę nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

– Zawody związane z medycyną, usługami opiekuńczymi i okołomedycznymi to zawody przyszłości. Pracodawcy, szpitale, placówki medyczne poszukują wykwalifikowanej kadry, m.in. opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych, terapeutów zajęciowych, techników farmaceutycznych czy higienistki stomatologiczne. Na to zapotrzebowanie odpowiada nasz radomski „Medyk”

podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się z 1468 m² do 3714 m².

Obiekt będzie miał pięć kondygnacji oraz nowoczesną aulę w formie łącznika. Projekt uwzględnia budowę parkingu podziemnego.

– Rozwijamy szkolnictwo zawodowe w naszym regionie. Niedawno otworzyliśmy nowoczesny kompleks w Garbatce-Letnisku, dziś robimy kolejny krok w budowie nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Już w przyszłym roku słuchacze będą mogli zdobywać kwalifikacje w nowoczesnych pracowniach. Przeznaczyliśmy na ten cel prawie 64 mln zł 

dodał wicemarszałek, Rafał Rajkowski.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu to szkoła z 65-letnią tradycją. Jej początki sięgają powołanej w 1958 r. państwowej 2,5-letniej Szkoły Pielęgniarstwa, w której naukę rozpoczęły 54 uczennice. Dziś słuchaczy jest prawie dziesięciokrotnie więcej. Już w przyszłym roku będą mogli uczyć się w nowej siedzibie.

Dyrektor CKZiU w Radomiu Agnieszka Stolarczyk zaznacza, że podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej.

– To szczególny dzień w historii naszej szkoły. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły jest dowodem na to, że marzenia się spełniają. Jest zwieńczeniem wielu lat rozmów, negocjacji, dobrej woli osób, którym bliskie są troska o młode pokolenia i dbałość o rozwój oraz edukację. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia i dzięki którym uzyskano odpowiednie środki i zezwolenia, aby móc rozpocząć rozbudowę szkoły na miarę XXI w. Mieszkańcy Radomia  będą mogli cieszyć się nowoczesną szkołą, która stworzy odpowiednie warunki do nauki i rozwoju

mówiła dyrektor CKZiU w Radomiu, Agnieszka Stolarczyk.

Przypomnijmy, że w rozbudowanym budynku powstanie nowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale wykładowe, pracownie praktycznej nauki zawodu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Wszystkie pracownie zaprojektowane zostały zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy w zawodach medycznych.

Będą to pracownie – opiekuna medycznego, masażu, sterylizacji medycznej z traktem brudnym, śluzą i traktem czystym, dwie pracownie stomatologiczne. Powstaną również sale wykładowe z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym oraz aula z najnowocześniejszym sprzętem audiowizualnym. Będzie też sala rekreacyjno-sportowa i pomieszczenia biurowe. Ponadto, zaprojektowano gabinet stomatologiczny, w którym odbywać się będą praktyki zawodowe.

Całość ma stanowić harmonijną przestrzeń sprzyjającą zarówno edukacji, jak i działalności związanej ze zdrowiem i opieką medyczną.