Radom i okolice Społeczeństwo

Obchody Światowego Dnia Autyzmu

Już jutro, w Radomiu odbędą się obchody Światowego Dnia Autyzmu. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Wspólnie dla autyzmu”.

W środę, 3 kwietnia 2024 roku w Radomiu odbędą się obchody Światowego Dnia Autyzmu.

– Spotykamy się 3 kwietnia o godzinie 10.45 przy Fontannach w Radomiu, skąd o godz. 11.00 wyruszymy kolorowym korowodem ul. S. Żeromskiego w kierunku Magistratu wypuszczając kolorowe balony w niebo, a w dalszej części zapraszamy Was do Parku Kościuszki, gdzie w Muszli Koncertowej i w Al. Biskupa Chrapka będziecie mogli skorzystać z wielu ciekawych atrakcji, bezpłatnych konsultacji i informacji o miejscach i instytucjach przyjaznych autystom

przekazali organizatorzy wydarzenia.

Celem organizacji obchodów Światowego Dnia Autyzmu w tym roku pod hasłem „Wspólnie dla autyzmu” i kolorowym symbolem nieskończoności, oraz kolorowymi balonami  jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz promowanie akceptacji, zrozumienia i wsparcia dla osób w spektrum. Chodzi także o podkreślenie znaczenia różnorodności i unikalnych talentów osób z autyzmem oraz zachęcanie do budowania bardziej inkludującego społeczeństwa, które uwzględnia potrzeby i potencjał każdego człowieka, niezależnie od jego różnic. Wokół tematyki spektrum pojawiło się mnóstwo mitów i schematów, które należy łamać i uświadamiać społeczeństwo o tym, w jak neuroróżnorodnym świecie żyjemy. Ta różnorodność pozwoliła wpleść kolory w organizację niebieskiego marszu, który jest teraz kolorowy.

Dodatkowo, Światowy Dzień Autyzmu ma na celu podniesienie rangi problemów związanych z autyzmem na arenie międzynarodowej i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Harmonogram obchodów Światowego Dnia Autyzmu w Radomiu.

11:20 – Zbiórka przy fontannach ul. Żeromskiego w Radomiu

11:30 – Musztra w wykonaniu uczniów Szkół 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego

11:35 – Wymarsz kolorowego korowodu do muszli koncertowej w Parku Kościuszki

11:45 – Podejście korowodu po budynek Urzędu Miasta od ul. Żeromskiego

i wypuszczenie kolorowych balonów w niebo

11:50 – Przemarsz z pod Urzędu Miasta Aleją ks. Bp. Jana Chrapka w Parku Kościuszki do muszli koncertowej

11: 55 – Powitanie gości i uczestników

12: 00 – Uroczyste przemowy

12: 30 – Prezentacja placówek przedszkolnych, szkolnych i   wychowawczych wraz z występami artystycznymi uczestniczących instytucji

12.30  Przedszkole Karuzela

12.35  Przedszkole „Mój Świat”

12.40  PP Karuzela I

12.45  PP Karuzela II

12.50  Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych

12.55  Publiczne Przedszkole nr 3

13.00  Przedszkole Kraina Radości

13.05  Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

13.10  Szkoła Podstawowa „Mój Świat”

13.15  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka

13.20  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

13.25  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. K. Jagiellończyka

13.30  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

13.35  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II

13.40  Szkoły 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego

13:40 – Występ finałowy

14:00 – Zakończenie imprezy

Źródło: Fot. psp22.radom.pl