Radom i okolice Religia Wiadomości

Obłóczyny w Radomskim Seminarium Duchownym

W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu w ubiegły czwartek, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP odbyły się obłóczyny jednego alumna. Był to również ważny moment dla kleryków, którzy rozpoczęli kandydaturę do święceń diakonalnych. Mszę św. sprawował ks. bp. Piotr Turzyński. 

Alumnem, który pierwszy raz nałożył sutannę jest Szymon Maliborski, pochodzący z parafii św. Mikołaja w Końskich. W rozmowie z Radiem Plus wyraził swoje zdanie na temat powołania do kapłaństwa. Jak stwierdza, decyzja wstąpienia do Seminarium Duchownego była jego osobistą decyzją. Podkreślił, że aby w ogóle zrodziło się powołanie do kapłaństwa, młody człowiek powinien otrzymać  stosowne wychowanie w domu rodzinnym oraz porządny przykład dobrych duszpasterzy w parafii. Zwraca też uwagę na dosyć specyficzną, niespotykaną dotąd w radomskim Seminarium Duchownym sytuację związaną z tym, że tylko on jeden przystąpił w tym roku do obłóczyn. Tłumaczy to w ten sposób, ze Pan Bóg wybiera sobie tyle powołań, ile jest mu na obecną chwilę potrzebnych. Przypomina, że nie warto zwracać uwagi na ilość, ale na jakość. A on sam na tej wyjątkowej sytuacji korzysta, gdyż ma samodzielne zajęcia i formację.

Rektor WSD w Radomiu ks. dr Marek Adamczyk tłumaczy, że moment obłóczyn jest bardzo ważnym etapem w formacji kapłańskiej, jest widzialnym znakiem, że alumn chce być księdzem.

Ks. bp. Piotr Turzyński w kazaniu przypomniał, że każdy człowiek jest powołany do przyjaźni z Bogiem. Kapłaństwo jest wyjątkowym powołaniem, w którym kapłan powinien być ambasadorem, znakiem i sługą Chrystusa. Powiedział też, że: „Można mieć w sercu różne pytania i niepokoje, to jest ludzkie. Wielką sprawą jest zaufać Bogu, to On nasze życie reżyseruje, ma dla nas plan. Trzeba też zaufać Matce Bożej i wziąć Ją jako pociechę, jako nadzieję i jako tę, która ochrania. W tych różnych zmaganiach ludzkiego serca, Ona jest nam obroną”. 

Do zgromadzonych w kaplicy seminaryjnej zaapelował:

„Idźmy za Maryją, pobiegnijmy za Nią, pociągnięci wonią Jej świętości. Niech Ona nas ochroni, aby nasze życie było przed obliczem Boga święte, abyśmy zrealizowali w życiu Boży plan i byśmy szli zawsze z ufnością, że Pan Bóg jest większy od wszystkiego i dokonuje wielkich dzieł przez Maryję”.

Ten dzień jest również ważnym momentem dla kleryków. To patronalne święto radomskiego WSD jest początkiem nowego etapu w ich formacji kapłańskiej. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przystępują oni do kandydatury święceń diakonalnych. W tym roku kandydaturę rozpoczęło 10 kleryków.

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: diecezja.radom.pl