Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Ochotnicze Straże Pożarne z regionu radomskiego otrzymają wsparcie

Ochotnicze Straże Pożarne z regionu radomskiego otrzymają wsparcie sejmiku województwa mazowieckiego. Do gmin z regionu radomskiego trafi blisko 100 tys. zł. 

Kolejne ochotnicze straże pożarne zostaną doposażone dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Dofinansowanie pozwoli na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej strażaka i umundurowania dla 13 jednostek z subregionu radomskiego.

Do gmin z regionu radomskiego trafi prawie 100 tys. zł. Środki pochodzą z programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, dofinansowanie OSP było możliwe dzięki uzyskanym oszczędnościom.

– Jesteśmy elastyczni, niektórzy korygują swoje projekty, inni rezygnują z dotacji. Powstają więc oszczędności, np. przy zakupie samochodów strażackich, a my przeznaczamy te pieniądze na dofinansowanie zakupu sprzętu czy wyposażenia

mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie otrzymały gminy Promna, Wolanów i Rzeczniów. Dzięki temu nowe wyposażenie zasili 13 OSP: Rykały, Biejków, Osuchów, Strzałków, Jarosławice, Młodocin Większy, Mniszek, Wolanów, Rzeczniów, Pawliczka, Grabowiec, Płósy, Rzechów.

– Konsekwentnie doposażamy strażaków ochotników. Tym razem udało nam się wygospodarować dodatkowe środki w wysokości prawie 715 tys. zł dla 79 jednostek z całego regionu

dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Oto tabela beneficjentów:

Lp.BeneficjentPowiatOSPNazwa zadaniaKwota dofinansowania
1Gmina PromnabiałobrzeskiOSP Rykałyumundurowanie wyjściowe3 750,00 zł
2Gmina PromnabiałobrzeskiOSP Biejkówśrodki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe16 500,00 zł
3Gmina PromnabiałobrzeskiOSP Osuchówumundurowanie wyjściowe4 500,00 zł
4Gmina WolanówradomskiOSP Strzałkówśrodki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe8 700,00 zł
5Gmina WolanówradomskiOSP Jarosławiceumundurowanie wyjściowe4 000,00 zł
6Gmina WolanówradomskiOSP Młodocin Większyumundurowanie wyjściowe5 000,00 zł
7Gmina WolanówradomskiOSP Mniszekśrodki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe8 500,00 zł
8Gmina WolanówradomskiOSP Wolanówśrodki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe8 500,00 zł
9Gmina RzeczniówlipskiOSP Rzeczniówsprzęt specjalistyczny10 000,00 zł
10Gmina RzeczniówlipskiOSP Pawliczkaśrodki ochrony indywidualnej strażaka9 200,00 zł
11Gmina RzeczniówlipskiOSP Grabowiecsprzęt specjalistyczny10 300,00 zł
12Gmina RzeczniówlipskiOSP Płósysprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka5 000,00 zł
13Gmina RzeczniówlipskiOSP Rzechówsprzęt specjalistyczny5 500,00 zł
Łączna kwota dofinansowania99 450,00 zł