Radom i okolice Społeczeństwo

Oko w oko z kryzysem 

Co zrobić, gdy wybuchnie kryzys? Jak się zachować na wypadek powodzi lub po przejściu trąby powietrznej? Jakie procedury trzeba wypełnić, by wojsko mogło wejść do działania? Co zrobić jeżeli staniemy oko w oko z kryzysem? Odpowiedzi na te i inne pytania szukali uczestnicy warsztatów „System zarządzania kryzysowego w Województwie Mazowieckim”, których organizatorem była 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. 

W miniony wtorek, 12 grudnia 2023 roku do Grodziska Mazowieckiego zjechali przedstawiciele administracji samorządowej, by poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości użycia Sił Zbrojnych RP podczas sytuacji kryzysowych oraz innych niemilitarnych zagrożeń.

Blisko 250 uczestników z województwa mazowieckiego mogło przedyskutować procedury użycia wojska i współdziałania ze służbami na wypadek powstania lokalnego zagrożenia z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Pożarnej oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.

A wszystko to po to, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.  

– To pierwsze, ale na pewno nie ostatnie tego typu spotkanie w takim gronie. Planujemy cyklicznie organizować podobne warsztaty, aby w gronie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli omawiać sytuacje kryzysowe i wypracowywać wspólnie model przeciwdziałania takim przypadkom

mówi pułkownik Witold Bubak, Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, organizator warsztatów. 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, ale też spostrzeżeń związanych z już realizowanych wspólnych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym. Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej brali udział w zwalczeniu skutków powodzi w Płocku, działaniach prewencyjnych związanych z patrolowaniem lasów w miejscowości Odrzywół, usuwaniem wiatrołomów w powiecie płockim oraz wielokrotnie w poszukiwaniach osób zaginionych.

Największe zaangażowanie żołnierzy oraz szeroko zakrojona współpraca z samorządami była widoczna podczas pandemii oraz przyjęcia i relokacji uchodźców z Ukrainy.  

– Świetne warsztaty, które umożliwiły nam jako osobom zajmującym się na co dzień zarządzaniem kryzysowym pogłębienie wiedzy dotyczącej możliwości współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Zobaczyliśmy, jakim sprzętem dysponuje mazowiecka brygada oraz w jaki sposób możemy skutecznie wnioskować o ich pomoc  

mówiła jedna z uczestniczek warsztatów.

Współpraca gwarancją sukcesu  

To pierwsze tak duże warsztaty zorganizowane przez 6MBOT. Wydarzenie jest kontynuacją projektu „Parasol”. Celem spotkania było przygotowanie samorządów do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej i skutecznego wykorzystania ich potencjału w procesie zarządzania kryzysowego.

Organizatorom warsztatów zależało również na poszerzeniu wiedzy i świadomości władz samorządowych i służb ratowniczych w zakresie możliwości wsparcia wojskowego w przypadku zagrożeń niemilitarnych. Istotnym aspektem projektu było wypracowanie metod współpracy tak, aby optymalnie skrócić czas użycia żołnierzy WOT i usprawnić niesienie pomocy lokalnej społeczności.

Warsztaty to najlepsza forma budowania wzajemnego zaufania, wymiany doświadczeń oraz identyfikacji wzajemnych potrzeb. Projekt ma charakter cykliczny i będzie kontynuowany w województwie mazowieckim. 

Podczas warsztatów dla przedstawicieli samorządu terytorialnego zaprezentowany został zespół oceny wsparcia oraz kompanijny moduł zadaniowy, który od 1 stycznia 2019 r. wystawia w gotowości każda z mazowieckich brygad OT.