O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Parafia w Odrzywole obchodziła 100. lecie konsekracji kościoła

Parafia w Odrzywole obchodziła 25 września 100. rocznicę konsekracji kościoła. Dokonał tego pochodzący z Radomia bp Paweł Kubicki. Pierwotny kościół był drewniany, pochodził z XIV w.

Z tej okazji w 25 września kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole sprawowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka.

Pierwotny kościół pochodził z 1413 r. Budowę drewnianej świątyni pw. NMP, św. Jadwigi i św. Zygmunta, ufundował Dobrogost Czarny – starosta radomski.  

Na przełomie XVI i XVII w. zamieniono go na zbór kalwiński. Następnie został zniszczony podczas pożaru Odrzywołu.

Nową świątynię ufundował w 1740 r. ks. Adam Liźniwicz z Odrzywołu. Została ona wzniesiona z piaskowca. W 1858 r. na wskutek pożaru spłonął dach nowego kościoła. Niezabezpieczone przez lata ściany zaczęły nasiąkać wilgocią. Konieczna była budowa nowej świątyni.

Obecny kościół był wznoszony w latach 1898 – 1907. Zaprojektowali go dwaj warszawscy architekci: Konstanty Wojciechowski i Jarosław Wojciechowski.

Budowy nowej świątyni podjął się ks. Antoni Aksamitowski, jednak inicjatywy tej nie ukończył, gdyż został zesłany na Sybir za zorganizowanie procesji patriotycznej. Dzieło kontynuował ks. Wolski.

Kościół powstał w stylu neogotyckim. Wybudowano go z czerwonej cegły. Jest trzynawowy. W jego wnętrzu, w głównym ołtarzu znajduje się piękny obraz Matki Bożej Bolesnej z 1692 r.; płaskorzeźby sakralne pochodzące z XVII w. oraz wczesnobarokowe epitafium marmurowe Abrahama Odrzywolskiego zm. w 1640 r. a także dziewiętnastowieczna pasja żeliwna.

Pierwsza Msza św. w nowym kościele sprawowana była w 1913 r.

W czasie I wojny światowej kościół uległ uszkodzeniu. Został odnowiony staraniem ks. Bolesława Raczkowskiego. Jego konsekracja odbyła się 25 września 1923 r. Dokonał jej biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Paweł Kubicki, pochodzący z Radomia. Patronami parafii zostali św. Jadwiga Śląska i św. Stanisław biskupa i męczennika. Na uroczystościach był obecny ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. Po Mszy św. złożył ofiarę na budowę ołtarza ku czci patronki parafii św. Jadwigi.

W 1966 r. świątynia została odrestaurowana staraniem ks. Jerzego Kotyry.

Źródła: radioplus.com.pl / diecezja.radom.pl / ziemiaodrowazow.com

Foto: radioplus.com.pl