Radom i okolice Społeczeństwo

Piotr Krakowiak został nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy

Piotr Krakowiak został nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Zastąpił on zwolnionego w środę Sebastiana Murawskiego.

W czwartek, 20 czerwca 2024 roku informowaliśmy, że Sebastian Murawski, dotychczasowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, został zwolniony dyscyplinarnie.

Teraz dowiedzieliśmy się, że jego miejsce zastąpi 32-letni Piotr Krakowiak.

– Dziś Zarząd Powiatu zdecydował o powierzeniu obowiązków dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Piotrowi Krakowiakowi, dotychczasowemu wicedyrektorowi tej instytucji

przekazał Waldemar Trelka, starosta radomski.

Piotr Krakowiak ma 32 lata. Z wykształcenia jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Skończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W latach 2011 – 2022 pracował w korporacjach krajowych i międzynarodowych, między innymi dla marki Apple.