Radom i okolice Społeczeństwo

Sebastian Murawski zwolniony dyscyplinarnie ze stanowiska dyrektora PUP

Sebastian Murawski zwolniony dyscyplinarnie ze stanowiska dyrektora PUP. – Ma to związek m.in. z wynikami okresowej kontroli wewnętrznej w PUP – przekazał Waldemar Trelka, starosta radomski.

W środę, 19 czerwca 2024 roku, na facebookowym profilu Waldemara Trelki, starosty radomskiego, pojawiła się zaskakująca informacja. Włodarz powiatu postanowił rozwiązać stosunek pracy z panem Sebastianem Murawskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

– Podjąłem dziś niełatwą, ale konieczną decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku pracy z panem Sebastianem Murawskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w trybie art. 52 Prawa pracy, zwolnienie dyscyplinarne

przekazał starosta.

Co ciekawe, starosta poinformował, że podjęcie takiej decyzji ma związek m.in. z wynikami okresowej kontroli wewnętrznej w PUP. Wykazała ona naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz inne nieprawidłowości.

– Kolejny audyt w PUP właśnie trwa, a wstępne ustalenia wskazują na możliwe kolejne naruszenia przepisów

poinformował Waldemar Trelka.

Przypomnijmy, że Sebastian Murawski obowiązki dyrektora przejął w czerwcu 2020 r. Co również ciekawe, był wielokrotnie chwalony przez starostę Waldemara Trelkę za prowadzone działania.

Podkreślmy, że Sebastian Murawski w tej sprawie wystosował oświadczenie. Jego treść publikujemy w całości poniżej:

Szanowni Państwo,

Potwierdzam, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Starosta Radomski Waldemar Trelka rozwiązał ze mną bez wypowiedzenia  umowę o pracę. Wręczono mi pisemne oświadczenie zawierające przyczyny stanowiące podstawę podjęcia powyższej decyzji, którą uważam za krzywdzącą, jak również niezasadną.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oparte zostało o przyczyny i okoliczności faktyczne, którym stanowczo zaprzeczam.

Ze względu na powyższe, zamierzam dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Pragnę podziękować pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu za ostatnie cztery niełatwe, ale jakże owocne lata wspólnej pracy. Praca z Wami to był zaszczyt.

Z wyrazami szacunku,

Sebastian Murawski.

Źródło: Waldemar Trelka – starosta radomski