O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Podsumowanie akcji „Choinka 22”

Od 17 do 24 grudnia 2022 na terenie całej Polski miała miejsce akcja „Choinka 22”. Jej celem była przede wszystkim ochrona drzewostanów iglastych przed kradzieżami choinek i stroiszu. 

Przed świętami Bożego Narodzenia na terenie nadleśnictw całego kraju prowadzona była akcja „Choinka 22”. Na terenie RDLP w Radomiu wzięło w niej udział 68 strażników leśnych, wspomaganych przez policję i inne służby. Leśnicy kontrolowali obszary leśne, drogi i targowiska. Sprawdzali także handlujących choinkami i stroiszem pod względem legalności sprzedawanego towaru.

W wyniku prowadzonych działań strażnicy leśni wykryli dwa przypadki nielegalnego wyrębu drewna i jeden przypadek nielegalnego pozyskania stroiszu. Leśnicy odnaleźli też cztery narzędzia kłusownicze, wciąż kłusownictwo jest problemem. Odnotowali również cztery przypadki zaśmiecania lasu i 31 przypadków nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu.

W całej Polsce wykryto 19 przypadków kradzieży drewna i 27 przypadków nielegalnego wyrębu drzew, 7 przypadków kłusownictwa i aż 800 przypadków nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu.

Źródło informacji i foto: RDLP w Radomiu