Radom i okolice

Pogrzeb Sergiusza Paplińskiego – partyzanta ziemi radomskiej

O godzinie 10.00 w Kościele Garnizonowy odbyła się msza pogrzebowa majora Sergiusza Paplińskiego, a po jej zakończeniu uroczystości pogrzebowe z honorami wojskowymi na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Sergiusz Papliński urodził się 9 września 1927 roku w Radomiu, gdy miał 12 lat wybuchła II wojna światowa, trzy lata później wstąpił do oddziału „Szarego”, brał udział w akcjach partyzanckich w lasach starachowickich i koneckich, 5 czerwca 1944 bierze udział w rozbiciu więzienia w Końskich, po zakończeniu II wojny światowej pozostaje w konspiracji i zostaje aresztowany przez komunistyczne służby.

W dniu jego urodzin – 9 września 1945 roku oddział Stefana Bembińskiego „Harnasia” rozbija radomskie więzienie, w którym przetrzymywany jest Papliński. Wraz z innymi więźniami odzyskuje on wolność. W 1946 roku wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie podjejmuje naukę w Royal Academy na kierunku malarskim.