Polska i świat

Polska jednym z najmniej innowacyjnych państw Unii Europejskiej

W najnowszym, opublikowanym przez Komisję, Europejskim Rankingu Innowacyjności 2022 Polska zajęła 24 miejsce spośród 27 krajów członkowskich. Publikowany co roku raport pozwala porównać poziom innowacji, w tym rozwój cyfrowy, inwestycje w projekty badawcze czy poziom zatrudnienia przy innowacyjnych projektach w państwach UE, krajach sąsiadujących z Unią oraz gospodarkach światowych.

Najsłabszymi stronami Polski, jeśli chodzi o innowacyjność, które wciąż się pogarszają to brak inwestycji w technologie środowiskowe, brak nakładów na prace badawczo-rozwojowe oraz brak wsparcia dla pracowników naukowych.

Raport wskazuje za to, że mocną stroną Polski są zasoby intelektualne, m.in. duża liczba osób z wyższym wykształceniem, mobilność pracowników w sektorze nauki i technologii oraz inwestycje w cyfryzację, m.in. w łącza szerokopasmowe.

Nie licząc Szwecji krajami o najwyższej innowacyjności to Belgia, Dania, Finlandia oraz Holandia. Osłabiła się pozycja Niemiec, które wprawdzie zanotowały wzrost innowacyjności, ale jest on mniejszy niż w pozostałych państwach. Twórcy raportu wskazują na ciągle utrzymującą się przepaść innowacyjna na linii Wschód-Zachód.

info: Kresy.pl