Radom i okolice Religia Wiadomości

Porządkowi pieszej pielgrzymki radomskiej odbyli szkolenie

Porządkowi pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej zostali przeszkoleni w celu zapewnienia pątnikom bezpieczeństwa na pielgrzymim szlaku. Szkolenie odbyło się w sobotę 22 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, w Auli Jana Pawła II. Zajęcia prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Jak poinformował KAI ks. Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki, w zajęciach uczestniczyło ponad 80 osób.

– Szkolenie z punktu widzenia organizacji pielgrzymki jest strategiczne, bowiem pozwala podnieść bezpieczeństwo wszystkich naszych 37 grup, które wyjdą na pątniczy szlak na początku sierpnia. Z drugiej strony mamy prawny obowiązek przeszkolenia osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w czasie marszu.

powiedział ks. Bochniak

Uczestnicy szkolenia przyswajali wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zostali zapoznani z przepisami i zasadami obowiązującymi w przypadku kolumn pieszych poruszających się po drogach. Poznali zasady podawania sygnałów i poleceń przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Zapoznali się również z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na drodze podczas poruszania się kolumny pieszych i kierowania ruchem, np. postępowanie przy zmieniających się warunkach atmosferycznych, zależności pomiędzy prędkością a drogą zatrzymania pojazdu. Ponadto omawiano obowiązki osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie przemarszu pielgrzymki.  

Radomska pielgrzymka na Jasną Górę jest jedną z najliczniejszych w Polsce. W ubiegłym roku do Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymowało 5 tys. 215 osób.

Źródło: ekai.pl

Foto: radom.gosc.pl