Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Poszukiwania wód termalnych w Końskich i Radoszycach

Poszukiwania wód termalnych w Końskich i Radoszycach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel przeznaczy 428 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie dofinansowania wykonania 30 nowych otworów geotermalnych na terenie całego kraju w ramach II naboru wniosków w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Na ten cel przeznaczona zostanie kwota 428 mln zł.

– Rozwój geotermii będącej odnawialnym źródłem energii jest jednym z celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Geotermia to potencjał, który powinny wykorzystywać samorządy. Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość, dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierają tego typu projekty. Programy priorytetowe cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego ogłaszamy zwiększenie budżetu w naborze programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

mówił wiceminister Piotr Dziadzio w trakcie konferencji.

Wśród gmin, które skorzystają z tych pieniędzy znalazły się dwa koneckie samorządy: Końskie i Radoszyce.

Badania geologiczne na terenie gminy Końskie były prowadzone w latach 60-70 XX wieku. Obecnie trwa odwiert obok Sielpi w gminie Smyków. Oprócz celów rekreacyjnych, złoża wody mogą być też wykorzystywane do celów ciepłowniczych.

Źródło: GOV