Radom i okolice Społeczeństwo

Prestiżowa nominacja dla Fabryki Broni

Prestiżowa nominacja dla Fabryki Broni. Radomski „Łucznik” został nominowany w kategorii Badania i Rozwój.

Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Opolskiego ogłosiła listę 21 nominowanych do XXI edycji Nagrody. Wśród nominowanych w kategorii Badania i Rozwój po raz pierwszy znalazła się Fabryka Broni „Łucznik” Radom, tworząca wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną Konsorcjum Naukowo–Przemysłowe.

To prestiżowe wyróżnienie potwierdza, że Fabryka Broni tworzy produkty łączące nowoczesność, niezawodność i wysoką jakość. To między innymi dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami Wojskowej Akademii Technicznej możemy cały czas udoskonalać nasze konstrukcje

mówi Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” Radom dr Wojciech Arndt.

Konsorcjum Naukowo–Przemysłowe zostało powołane, aby zrealizować projekty naukowo–badawcze o istotnym znaczeniu dla obronności państwa. Celem tych projektów było opracowanie od podstaw i wdrożenie do produkcji w Fabryce Broni oryginalnego w skali światowej, łatwo konfigurowanego, nowoczesnego, polskiego, modułowego systemu uzbrojenia strzeleckiego, przeznaczonego dla Wojska Polskiego oraz służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wynikiem prac Konsorcjum są różne wersje modułowej broni automatycznej, która w liczbie ponad 95 tys. jest użytkowana przez polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, zwana „polskim noblem gospodarczym”, przyznawana jest raz do roku. Stanowi ona cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych. Nagroda może być przyznawana również zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Nominowane przedsiębiorstwa będą się ubiegać o wyróżnienie w kategoriach: Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, STARTUP_PL i Badania+Rozwój.

W gronie nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP znalazły się również m.in.: PKO BP i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Źródło: Fabryka Broni „Łucznik” Radom