Radom i okolice

Pszczelarze otrzymają dofinansowanie

O dofinansowanie, jak w ubiegłym roku, będą się mogli starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję.
Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Stawka pomocy wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.
Ogólny budżet zagospodarowany na program to 35,5 milionów złotych
Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru, czyli 1 kwietnia 2022 r.
Pomoc, wypłacana będzie rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.